A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 46

1
Bels grūst, Nebus krīt, viņu tēlus uzliek kustoņiem un lopiem; ko jūs nesat, ir nesama nasta piekusušiem (lopiem).
2
Tie visi kopā klūp un krīt, tie nevar izglābt to nastu, bet iet paši cietumā.
3
Klausies uz mani, Jēkaba nams, un visi atlikušie no Izraēla nama, ko esmu nesis no mātes miesām un uzņēmis no mātes klēpja.
4
Un līdz pašam vecumam es būšu tas pats, kamēr jūs topat sirmi, es nesīšu. Es to esmu darījis, un es jūs uzņemšu, un es nesīšu un izglābšu.
5
Kam jūs mani līdzināsiet un turēsiet līdzīgu? Ar ko mani salīdzināsiet, ka būtu vienādi?
6
Tie izber zeltu no maka un sver sudrabu ar svaru, tie sader sudraba kalēju, un tas to iztaisa par dievekli, tie metās ceļos un to pielūdz.
7
Tie to ceļ uz pleciem, to nes, un to noliek savā vietā. Tur viņš stāv un neatstājās no savas vietas; viņu arī piesauc, bet tas neatbild un neviena neizglābj no bēdām.
8
Pieminiet to un turaties stipri, jūs pārkāpēji, ņemiet to pie sirds.
9
Pieminiet pagājušās lietas no vecu veciem laikiem; jo es esmu Dievs, un cits neviens, es esmu Dievs, un nav neviena kā es,
10
Kas no iesākuma galu dara zināmu, un no senlaikiem to, kas vēl nav noticis, kas saka: mans padoms pastāvēs, un es darīšu visu, kas man patīk.
11
Es aicināju ērgli no rīta puses un vīru pēc sava padoma no tālas zemes. Es to esmu runājis un tam likšu nākt, es to esmu apņēmies, es to arī izdarīšu.
12
Klausāties uz mani, cietsirdīgie, kas esat tālu no taisnības.
13
Es savu taisnību tuvu esmu atnesis, tā nebūs tālu, un mana pestīšana nekavēsies, jo es došu pestīšanu Ciānā, iekš Izraēla savu godību.
Jesaja 46:1
Jesaja 46:2
Jesaja 46:3
Jesaja 46:4
Jesaja 46:5
Jesaja 46:6
Jesaja 46:7
Jesaja 46:8
Jesaja 46:9
Jesaja 46:10
Jesaja 46:11
Jesaja 46:12
Jesaja 46:13
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66