A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 32

1
Redzi, viens ķēniņš valdīs ar taisnību, un lielkungi valdīs pēc tiesas
2
Un ikkatrs būs kā patvērums pret vēju un pavēnis pret negaisu, it kā ūdens upes izkaltušā zemē, kā varena klints kalna ēna iztvīkušā zemē.
3
Un redzētāju acis nebūs vairs aptumšotas, un klausītāju ausis klausīsies.
4
Un neapdomīgiem sirds zinās saprast, un tiem, kam grūta valoda, mēle būs čakla un runās skaidri.
5
Ģeķi vairs nesauks par lielkungu, un blēdi vairs nesauks par cienīgu.
6
Jo ģeķis runā ģeķību, un viņa sirds dara blēņas, tas dzen negantību, un runā māņus pret To Kungu un pamet izsalkušā dvēseli tukšu un nedod dzert noslāpušam.
7
Jo blēža padomi ir neganti, viņš izdomā viltu, samaitāt bēdu ļaudis ar melu valodu, arī kad nabags taisnību runā.
8
Bet tiem cienīgiem ir cienīgas domas un tie pastāvīgi turas pie tam, kas cienījams. -
9
Ceļaties, lepnās sievas, klausiet manu balsi, jūs meitas, kas tik droši dzīvojat, ņemat vērā manu valodu.
10
Pēc gada un kādām dienām jūs drošās drebēsiet; jo vīna ogas nelasīs un dārza augļus nesaņems.
11
Trīciet, lepnās! Drebiet, drošās, noģērbjaties un atsedzaties un apjožaties ap saviem gurniem (ar maisu)!
12
Raudot sitīsiet pie krūtīm par tiem jaukiem tīrumiem, par tiem auglīgiem vīna kokiem.
13
Manu ļaužu zemē uzdīgs ērkšķi un dadži, ir visos prieka namos tai līksmā pilsētā.
14
Jo tie augstie nami taps atstāti, pilsētas troksnis apklusīs, torņi un pils vietas būs par alām mūžīgi, meža ēzeļiem par līksmību un ganāmiem pulkiem par ganību, -
15
Līdz kamēr pār mums top izliets Tas Gars no augšienes. Tad tuksnesis būs par auglīgu tīrumu, un auglīgais tīrums kā mežs.
16
Un tiesa dzīvos tuksnesī, un taisnība mājos uz auglīga tīruma.
17
Un taisnības nopelns būs miers, un taisnības auglis būs klusums un drošība mūžīgi.
18
Un mani ļaudis dzīvos miera namos un drošos dzīvokļos un netraucētos mitekļos.
19
Bet krusa būs, kad mežs gāzīsies, un pilsēta nogrims zemībā.
20
Svētīgi jūs, kas sējat pie visiem ūdeņiem, kas vērša un ēzeļa kāju tur varat palaist vaļā.
Jesaja 32:1
Jesaja 32:2
Jesaja 32:3
Jesaja 32:4
Jesaja 32:5
Jesaja 32:6
Jesaja 32:7
Jesaja 32:8
Jesaja 32:9
Jesaja 32:10
Jesaja 32:11
Jesaja 32:12
Jesaja 32:13
Jesaja 32:14
Jesaja 32:15
Jesaja 32:16
Jesaja 32:17
Jesaja 32:18
Jesaja 32:19
Jesaja 32:20
Jesaja 1 / Isa 1
Jesaja 2 / Isa 2
Jesaja 3 / Isa 3
Jesaja 4 / Isa 4
Jesaja 5 / Isa 5
Jesaja 6 / Isa 6
Jesaja 7 / Isa 7
Jesaja 8 / Isa 8
Jesaja 9 / Isa 9
Jesaja 10 / Isa 10
Jesaja 11 / Isa 11
Jesaja 12 / Isa 12
Jesaja 13 / Isa 13
Jesaja 14 / Isa 14
Jesaja 15 / Isa 15
Jesaja 16 / Isa 16
Jesaja 17 / Isa 17
Jesaja 18 / Isa 18
Jesaja 19 / Isa 19
Jesaja 20 / Isa 20
Jesaja 21 / Isa 21
Jesaja 22 / Isa 22
Jesaja 23 / Isa 23
Jesaja 24 / Isa 24
Jesaja 25 / Isa 25
Jesaja 26 / Isa 26
Jesaja 27 / Isa 27
Jesaja 28 / Isa 28
Jesaja 29 / Isa 29
Jesaja 30 / Isa 30
Jesaja 31 / Isa 31
Jesaja 32 / Isa 32
Jesaja 33 / Isa 33
Jesaja 34 / Isa 34
Jesaja 35 / Isa 35
Jesaja 36 / Isa 36
Jesaja 37 / Isa 37
Jesaja 38 / Isa 38
Jesaja 39 / Isa 39
Jesaja 40 / Isa 40
Jesaja 41 / Isa 41
Jesaja 42 / Isa 42
Jesaja 43 / Isa 43
Jesaja 44 / Isa 44
Jesaja 45 / Isa 45
Jesaja 46 / Isa 46
Jesaja 47 / Isa 47
Jesaja 48 / Isa 48
Jesaja 49 / Isa 49
Jesaja 50 / Isa 50
Jesaja 51 / Isa 51
Jesaja 52 / Isa 52
Jesaja 53 / Isa 53
Jesaja 54 / Isa 54
Jesaja 55 / Isa 55
Jesaja 56 / Isa 56
Jesaja 57 / Isa 57
Jesaja 58 / Isa 58
Jesaja 59 / Isa 59
Jesaja 60 / Isa 60
Jesaja 61 / Isa 61
Jesaja 62 / Isa 62
Jesaja 63 / Isa 63
Jesaja 64 / Isa 64
Jesaja 65 / Isa 65
Jesaja 66 / Isa 66