Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Jesaja 25
1
Kungs, tu esi mans Dievs, es tevi gribu paaugstināt, slavēt tavu vārdu; jo tu esi darījis brīnumus. Tavi padomi no sen dienām ir patiesība un uzticība.
2
Jo tu pilsētu esi padarījis par akmeņu kopu, stipru pili par gruvešiem, svešu ļaužu skaistos namus, ka tā vairs nav pilsēta, - nemūžam to vairs neuzcels.
3
Tāpēc tevi slavēs stipra tauta, varenu ļaužu pilsētas tevi bīsies.
4
Jo tu esi patvērums nabagam, patvērums vājam viņa bēdās, aizsegs pret plūdiem, pavēnis pret karstumu; jo tie briesmīgie šņāc kā plūdi pret mūri.
5
It kā karstumu izkaltušā zemē, tā tu nospiedi svešo ļaužu trakumu; kā karstums caur padebeša ēnu, tā briesmīgo ļaužu dziesma apklusa.
6
Un Tas Kungs Cebaot darīs uz šī kalna visām tautām taukas dzīres, dzīres no veca vīna, no taukiem ēdieniem un no veca izkāsta vīna.
7
Un viņš izdeldēs uz šī kalna to vaiga apsegu, ar ko visas tautas ir apsegtas, un to deķi, ar ko visi pagāni apklāti.
8
Viņš nāvi aprīs mūžīgi. Un Tas Kungs Kungs noslaucīs asaras no visiem vaigiem un atņems savu ļaužu negodu no visas zemes virsas; jo Tas Kungs to ir runājis.
9
Un tai dienā sacīs: redzi, šis ir mūsu Dievs, uz viņu esam gaidījuši, ka viņš mūs izpestī. Šis ir Tas Kungs, uz viņu esam gaidījuši, lai priecājamies un līksmojamies par viņa pestīšanu.
10
Jo Tā Kunga roka dusēs uz šā kalna. Bet Moabs taps samīts apakš viņa, it kā salmi top samīdīti mēslos.
11
Un viņš tur izpletīs savas rokas it kā peldētājs tās izpleš peldēdams, un Dievs pazemos viņa greznību līdz ar viņa roku viltību.
12
Un tavus augstos stipros pils mūrus viņš gāzīs, pazemos un pīšļos metīs pie zemes.
Jesaja 25:1
Jesaja 25:2
Jesaja 25:3
Jesaja 25:4
Jesaja 25:5
Jesaja 25:6
Jesaja 25:7
Jesaja 25:8
Jesaja 25:9
Jesaja 25:10
Jesaja 25:11
Jesaja 25:12
Jesaja 1 / Ис 1
Jesaja 2 / Ис 2
Jesaja 3 / Ис 3
Jesaja 4 / Ис 4
Jesaja 5 / Ис 5
Jesaja 6 / Ис 6
Jesaja 7 / Ис 7
Jesaja 8 / Ис 8
Jesaja 9 / Ис 9
Jesaja 10 / Ис 10
Jesaja 11 / Ис 11
Jesaja 12 / Ис 12
Jesaja 13 / Ис 13
Jesaja 14 / Ис 14
Jesaja 15 / Ис 15
Jesaja 16 / Ис 16
Jesaja 17 / Ис 17
Jesaja 18 / Ис 18
Jesaja 19 / Ис 19
Jesaja 20 / Ис 20
Jesaja 21 / Ис 21
Jesaja 22 / Ис 22
Jesaja 23 / Ис 23
Jesaja 24 / Ис 24
Jesaja 25 / Ис 25
Jesaja 26 / Ис 26
Jesaja 27 / Ис 27
Jesaja 28 / Ис 28
Jesaja 29 / Ис 29
Jesaja 30 / Ис 30
Jesaja 31 / Ис 31
Jesaja 32 / Ис 32
Jesaja 33 / Ис 33
Jesaja 34 / Ис 34
Jesaja 35 / Ис 35
Jesaja 36 / Ис 36
Jesaja 37 / Ис 37
Jesaja 38 / Ис 38
Jesaja 39 / Ис 39
Jesaja 40 / Ис 40
Jesaja 41 / Ис 41
Jesaja 42 / Ис 42
Jesaja 43 / Ис 43
Jesaja 44 / Ис 44
Jesaja 45 / Ис 45
Jesaja 46 / Ис 46
Jesaja 47 / Ис 47
Jesaja 48 / Ис 48
Jesaja 49 / Ис 49
Jesaja 50 / Ис 50
Jesaja 51 / Ис 51
Jesaja 52 / Ис 52
Jesaja 53 / Ис 53
Jesaja 54 / Ис 54
Jesaja 55 / Ис 55
Jesaja 56 / Ис 56
Jesaja 57 / Ис 57
Jesaja 58 / Ис 58
Jesaja 59 / Ис 59
Jesaja 60 / Ис 60
Jesaja 61 / Ис 61
Jesaja 62 / Ис 62
Jesaja 63 / Ис 63
Jesaja 64 / Ис 64
Jesaja 65 / Ис 65
Jesaja 66 / Ис 66