Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Jesaja 20

1

Tanī gadā, kad Tartans gāja uz Azdodu, Asirijas ķēniņa Zargona sūtīts, un karoja pret Azdodu un to uzņēma,-

2

Tai laikā Tas Kungs runāja caur Ezaiju, Amoca dēlu, sacīdams: ej un atraisi to maisu no saviem gurniem, un novelc savas kurpes no savām kājām. Un viņš tā darīja un staigāja pliks un basām kājām.

3

Tad Tas Kungs sacīja: it kā mans kalps Ezaija staigā pliks un basām kājām, trīs gadus par zīmi un priekšzīmi Ēģiptei un Moru zemei, -

4

Tā Asirijas ķēniņš aizvedīs Ēģiptes cietumniekus un Moru ļaužu aizdzītos, jaunus un vecus, plikus un basām kājām, ar atsegtu pakaļu Ēģiptei par kaunu.

5

Un iztrūcināsies un kaunēsies Moru ļaužu dēļ, uz ko paļāvās, un Ēģiptes dēļ ar ko lielījās.

6

Un šīs jūrmalas ļaudis sacīs tai dienā: redzi, vai šis ir mūsu patvērums, kurp mēs skrējām pēc palīga, ka tiktu izglābti no Asirijas ķēniņa? Kā nu mēs izglābsimies?

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685