A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 19

1
Spriedums par Ēģipti. Redzi, Tas Kungs brauc uz viegla padebeša un nāk uz Ēģiptes zemi; un Ēģiptes elkadievi dreb viņa priekšā, un Ēģiptiešu sirds iekš tiem izkūst.
2
Jo es sarīdinu Ēģipti pret Ēģipti, ka tie karos ikkatrs pret savu brāli, un ikkatrs pret savu tuvāko, pilsēta pret pilsētu, valsts pret valsti.
3
Un Ēģiptiešu prāts panīks viņu sirdī, un viņu padomu es iznīcināšu; tad tie vaicās savus dievekļus un tos vārdotājus un zīlniekus un zīmju cienītājus.
4
Un es Ēģipti nodošu bargu kungu rokā, un briesmīgam ķēniņam būs pār tiem valdīt, saka Tas Kungs Kungs Cebaot.
5
Un ūdens izžūs jūrā, un tā upe izsīks un izžūs.
6
Un strauti smirdēs, Ēģiptes grāvji paliks sekli un sausi, niedres un ašķi(meldri) savītīs.
7
Upes līči, upes malas un viss sējums pie upes savītīs, izputēs un izzudīs.
8
Un zvejnieki žēlosies un visi bēdāsies un vaidēs, kas makšķeri met upē, un kas tīklu met ūdenī.
9
Un kaunā paliks, kas smalkas dzijas vērpj un kas baltas drānas auž.
10
Un zemes pīlāri būs satriekti, un visi algādži apbēdināti.
11
Tīri ģeķi ir Coana virsnieki, Varaūs gudrie padoma devēji; padoms ir palicis par ģeķību. Kā jūs varat sacīt uz Varaū: es esmu gudru ļaužu dēls, vecu ķēniņu dēls.
12
Kur nu ir tavi gudrie? Lai tie tev dara zināmu, ka tu atzīsti, ko Tas Kungs Cebaot nodomājis par Ēģipti.
13
Coana virsnieki ir palikuši par ģeķiem, Novas virsnieki pievīlās un Ēģipti paved uz maldīšanos viņas cilšu galvas.
14
Tas Kungs pār viņiem izlējis maldu garu, ka tie apmāna Ēģiptiešus visā viņu darīšanā, un šie kā piedzērušies vārtās savos vēmekļos.
15
Un tad Ēģiptiešiem nekāds darbs neizdosies, ne galvai, ne astei, ne celmam, ne zaram.
16
Tai dienā Ēģiptieši būs kā sievas un bēdāsies un baiļosies no Tā Kunga Cebaot paceltās rokas, ko viņš pret tiem paceļ.
17
Un Jūda zeme būs Ēģiptei par briesmām; kas viņu pieminēs, tas baiļosies no Tā Kunga Cebaot padoma, ko viņš pret tiem nodomājis.
18
Tai dienā piecas pilsētas Ēģiptes zemē runās Kanaāna valodu un zvērēs Tam Kungam Cebaot; vienu sauks Irhāeres (saules pilsēta, vai posta pilsēta).
19
Tai dienā Tam Kungam būs altāris Ēģiptes vidū un piemiņas stabs pie viņas robežām priekš Tā Kunga.
20
Un tas būs Tam Kungam Cebaot par zīmi un par liecību Ēģiptes zemē; kad tie brēks uz To Kungu apspiedēju dēļ, tad viņš tiem sūtīs Pestītāju un aizstāvētāju, kas tos atpestīs.
21
Un Tas Kungs sevi darīs zināmu Ēģiptei, un Ēģipte tai dienā To Kungu atzīs un viņam kalpos ar kaujamiem un ēdamiem upuriem un Tam Kungam solīs solījumus un tos nomaksās.
22
Un Tas Kungs sitīs Ēģipti, viņš to sitīs un dziedinās, un tie atgriezīsies pie Tā Kunga, un viņš no tiem ļausies pielūgties un tos dziedinās.
23
Tai dienā būs liels ceļš no Ēģiptes uz Asiriju, un Asirija ies uz Ēģipti un Ēģipte uz Asiriju, un Ēģipte līdz ar Asiriju kalpos (Tam Kungam.)
24
Tai dienā Izraēls būs tas trešais ar Ēģipti un Asiriju, par svētību virs zemes.
25
Jo Tas Kungs Cebaot tos svētīs sacīdams: svētīti lai ir mani ļaudis, Ēģipte un Asurs, manu roku darbs, un Izraēls, mana mantība.
Jesaja 19:1
Jesaja 19:2
Jesaja 19:3
Jesaja 19:4
Jesaja 19:5
Jesaja 19:6
Jesaja 19:7
Jesaja 19:8
Jesaja 19:9
Jesaja 19:10
Jesaja 19:11
Jesaja 19:12
Jesaja 19:13
Jesaja 19:14
Jesaja 19:15
Jesaja 19:16
Jesaja 19:17
Jesaja 19:18
Jesaja 19:19
Jesaja 19:20
Jesaja 19:21
Jesaja 19:22
Jesaja 19:23
Jesaja 19:24
Jesaja 19:25
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66