A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 151
Spriedums par Moabu. Moaba Ara pa nakti postīta, izdeldēta! Tiešām, Moaba Ķire pa nakti postīta, izdeldēta.
2
Uz Baītu un Dibonu, uz elku kalniem iet raudāt; uz Nebus un uz Medbas Moabs kauc. Visas viņu galvas ir nodzītas plikas un visiem bārda nogriezta.
3
Savās ielās tie iet apjozušies ar maisiem, pa saviem jumtiem un ceļiem visi kauc un plūst asarās.
4
Ezbona un Eleale brēc, viņas balss top dzirdēta līdz Jakcai. Tādēļ vaid paši Moaba apbruņotie, dvēsele viņam trīc.
5
Mana sirds brēc par Moabu; viņa bēgļi bēg līdz Coarai, līdz EglatŠilišijai; jo uz Luķitu kāpj ar raudāšanu, un ceļā pret Oronaīm kliedz par izpostīšanu.
6
Jo Nimrim ūdeņi izsīkuši; jo zāle nokaltusi, zaļums iznīcis, nekas vairs nezeļ.
7
Tāpēc to krājumu, ko sakrājuši, un ko glabājuši, to tie ved pār kārklu upi.
8
Jo brēkšana iet pa Moaba robežām, viņa kaukšana līdz Eglaīm, viņa kaukšana līdz Elim akai.
9
Jo Dimonas ūdeņi ir pilni asiņu. Jo vēl vairāk es uzlikšu Dimonai, lauvu tiem, kas Moabā izglābušies un tai zemē atlikuši.