Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Jesaja 15

1

Spriedums par Moabu. Moaba Ara pa nakti postīta, izdeldēta! Tiešām, Moaba Ķire pa nakti postīta, izdeldēta.

2

Uz Baītu un Dibonu, uz elku kalniem iet raudāt; uz Nebus un uz Medbas Moabs kauc. Visas viņu galvas ir nodzītas plikas un visiem bārda nogriezta.

3

Savās ielās tie iet apjozušies ar maisiem, pa saviem jumtiem un ceļiem visi kauc un plūst asarās.

4

Ezbona un Eleale brēc, viņas balss top dzirdēta līdz Jakcai. Tādēļ vaid paši Moaba apbruņotie, dvēsele viņam trīc.

5

Mana sirds brēc par Moabu; viņa bēgļi bēg līdz Coarai, līdz EglatŠilišijai; jo uz Luķitu kāpj ar raudāšanu, un ceļā pret Oronaīm kliedz par izpostīšanu.

6

Jo Nimrim ūdeņi izsīkuši; jo zāle nokaltusi, zaļums iznīcis, nekas vairs nezeļ.

7

Tāpēc to krājumu, ko sakrājuši, un ko glabājuši, to tie ved pār kārklu upi.

8

Jo brēkšana iet pa Moaba robežām, viņa kaukšana līdz Eglaīm, viņa kaukšana līdz Elim akai.

9

Jo Dimonas ūdeņi ir pilni asiņu. Jo vēl vairāk es uzlikšu Dimonai, lauvu tiem, kas Moabā izglābušies un tai zemē atlikuši.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685