A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 12

1
Un tai dienā tu sacīsi: es tev pateicos, Kungs, ka tu dusmīgs bijis uz mani, un tava dusmība ir novērsusies, un tu mani iepriecini.
2
Redzi, Dievs ir mana pestīšana, es cerēšu un nebīšos, jo Tas Kungs Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma, un viņš man ir par pestīšanu.
3
Un ar prieku jūs smelsiet ūdeni no pestīšanas avotiem
4
Un sacīsiet tai dienā: pateiciet Tam Kungam, piesauciet viņa vārdu, dariet zināmus viņa darbus starp tautām, pieminiet, ka viņa vārds ir paaugstināts.
5
Dziedājiet Tam Kungam, jo viņš ir darījis augsti teicamas lietas, lai tas tiek zināms pa visām zemēm.
6
Gavilē un slavē, Ciānas iedzīvotāja, jo Izraēla Svētais ir liels tavā vidū.
Jesaja 12:1
Jesaja 12:2
Jesaja 12:3
Jesaja 12:4
Jesaja 12:5
Jesaja 12:6
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66