A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Jesaja 11

1
Un atvase nāks no Izajus celma, un zars no viņa saknēm nesīs augļus.
2
Un uz tā dusēs Tā Kunga Gars, gudrības un saprašanas Gars, padoma un stipruma Gars, atzīšanas un Dieva bijāšanas Gars.
3
Un salda smarža viņam ir Tā Kunga bijāšana. Un viņš netiesās pēc tam, ko viņa acis redz, un nesodīs pēc tam, ko viņa ausis dzird.
4
Bet viņš tiesās nabagus ar taisnību un spriedīs pazemīgiem tai zemē pēc patiesības un sitīs zemi ar savas mutes zizli un nokaus bezdievīgo ar savu lūpu dvašu.
5
Jo taisnība būs josta ap viņa gurniem, un patiesība būs josta ap viņa īkstīm.
6
Un vilks mājos pie jēra, un pardelis(pantēra) apgulsies pie kazlēna. Un teļš un jauns lauva un trekni lopi būs kopā, un mazs puisēns tos ganīs.
7
Govs un lāču māte būs kopā ganos, un viņu bērni gulsies kopā, un lauva ēdīs salmus kā vērsis.
8
Un zīdāms bērns priecāsies pie odzes cauruma, un no krūts atšķirts bāzīs savu roku pūķa alā.
9
Ļauna nekur vairs nedarīs nedz noziegsies visā manā svētā kalnā; jo zeme ir pilna Tā Kunga atzīšanas, it kā ūdens apklāj jūras dibenu.
10
Un notiks tai dienā: pagāni vaicās pēc Izajus saknes, kas tautām stāv par karogu, un viņa dusas vieta būs godība.
11
Un notiks tai dienā: Tas Kungs otram kārtam atkal izstieps savu roku, sadabūt savu ļaužu atlikušos, kas būs atlikuši no Asura un no Ēģiptes un no Patrus un Moru zemes un no Elama un no Zineara un no Emata un no jūras salām.
12
Un viņš uzcels karogu pagāniem un sapulcēs Izraēla aizdzītos un Jūda izkaisītos no visiem četriem zemes stūriem.
13
Un Evraīma skaudība mitēsies, un Jūda pretinieki taps izdeldēti; Evraīms neapskaudīs Jūdu, un Jūda nespaidīs Evraīmu.
14
Un tie skries Vīlistiem uz pleciem pret vakara pusi, tie kopā aplaupīs tos iedzīvotājus pret rītiem, pret Edomu un Moabu tie izstieps savu roku, un Amona bērni tiem būs paklausīgi.
15
Un Tas Kungs izdeldēs Ēģiptes jūras mēli un cilās savu roku pret lielupi savā karstā dusmībā, un to sasitīs septiņās upītēs, ka ar kurpēm varēs iet cauri.
16
Un staigājams ceļš būs viņa ļaužu atlikušiem, kas būs atlikuši no Asura, it kā Izraēlim notika tai dienā, kad izgāja no Ēģiptes zemes.
Jesaja 11:1
Jesaja 11:2
Jesaja 11:3
Jesaja 11:4
Jesaja 11:5
Jesaja 11:6
Jesaja 11:7
Jesaja 11:8
Jesaja 11:9
Jesaja 11:10
Jesaja 11:11
Jesaja 11:12
Jesaja 11:13
Jesaja 11:14
Jesaja 11:15
Jesaja 11:16
Jesaja 1 / Jes 1
Jesaja 2 / Jes 2
Jesaja 3 / Jes 3
Jesaja 4 / Jes 4
Jesaja 5 / Jes 5
Jesaja 6 / Jes 6
Jesaja 7 / Jes 7
Jesaja 8 / Jes 8
Jesaja 9 / Jes 9
Jesaja 10 / Jes 10
Jesaja 11 / Jes 11
Jesaja 12 / Jes 12
Jesaja 13 / Jes 13
Jesaja 14 / Jes 14
Jesaja 15 / Jes 15
Jesaja 16 / Jes 16
Jesaja 17 / Jes 17
Jesaja 18 / Jes 18
Jesaja 19 / Jes 19
Jesaja 20 / Jes 20
Jesaja 21 / Jes 21
Jesaja 22 / Jes 22
Jesaja 23 / Jes 23
Jesaja 24 / Jes 24
Jesaja 25 / Jes 25
Jesaja 26 / Jes 26
Jesaja 27 / Jes 27
Jesaja 28 / Jes 28
Jesaja 29 / Jes 29
Jesaja 30 / Jes 30
Jesaja 31 / Jes 31
Jesaja 32 / Jes 32
Jesaja 33 / Jes 33
Jesaja 34 / Jes 34
Jesaja 35 / Jes 35
Jesaja 36 / Jes 36
Jesaja 37 / Jes 37
Jesaja 38 / Jes 38
Jesaja 39 / Jes 39
Jesaja 40 / Jes 40
Jesaja 41 / Jes 41
Jesaja 42 / Jes 42
Jesaja 43 / Jes 43
Jesaja 44 / Jes 44
Jesaja 45 / Jes 45
Jesaja 46 / Jes 46
Jesaja 47 / Jes 47
Jesaja 48 / Jes 48
Jesaja 49 / Jes 49
Jesaja 50 / Jes 50
Jesaja 51 / Jes 51
Jesaja 52 / Jes 52
Jesaja 53 / Jes 53
Jesaja 54 / Jes 54
Jesaja 55 / Jes 55
Jesaja 56 / Jes 56
Jesaja 57 / Jes 57
Jesaja 58 / Jes 58
Jesaja 59 / Jes 59
Jesaja 60 / Jes 60
Jesaja 61 / Jes 61
Jesaja 62 / Jes 62
Jesaja 63 / Jes 63
Jesaja 64 / Jes 64
Jesaja 65 / Jes 65
Jesaja 66 / Jes 66