English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Zālamana dziesma 5

1
Es nāku savā dārzā, mana māsa, mīļā brūte; es plūcu savas mirres un savu balzamu, es ēdu savas šūnas ar savu medu, es dzeru savu vīnu un savu pienu. Ēdiet, mīļie, dzeriet un padzeraties, draugi!
2
Es guļu, bet mana sirds ir nomodā; tā ir mana drauga balss, kas klaudzina: atdari man, mana māsa, mana draudzene, mans balodis, mana sirds skaidrā; jo mana galva ir rasas pilna, mani mati ar nakts lāsēm.
3
„Es savus svārkus esmu novilkusi, kā man tos atkal būs apvilkt? Es savas kājas esmu mazgājusi, kā man tās atkal būs darīt netīras?“
4
Mans draugs savu roku stiepa pa logu, un mana sirds par to trīcēja.
5
Es pacēlos, savam draugam atdarīt, un no manām rokām pilēja mirres un no maniem pirkstiem tekošas mirres pie durvju atslēgas.
6
Es savam draugam atdarīju, bet mans draugs bija projām, viņš bija aizgājis. Mana dvēsele izgāja pēc viņa vārdiem. Es viņu meklēju, bet es viņu neatradu; es viņu saucu, bet viņš man neatbildēja.
7
Sargi, kas pilsētā iet apkārt, mani atrada; mani sita un mani ievainoja; tie mūru sargi norāva manu apsegu no manis.
8
Es jums piekodināju, Jeruzālemes meitas, kad jūs manu draugu atrodat, ko jūs viņam sacīsiet? Ka es esmu apsirgusi no mīlestības.
9
Kāds tad ir tavs draugs pār citiem draugiem, tu visuskaistākā starp sievām? Kāds ir tavs draugs pār citiem draugiem, ka tu mums tā esi piekodinājusi?
10
Mans draugs ir balts un sarkans, pārāks pār tūkstošiem.
11
Viņa galva ir visušķīstākais zelts, viņa mati ir kupli jo kupli, melni kā krauklis.
12
Viņa acis ir kā baložu acis pie ūdens strautiem, ar pienu mazgātas, skaistā pilnumā.
13
Viņa vaigi ir kā balzama dobes, it kā smaržīgas puķes uz pakalniem. Viņa lūpas ir kā rozes, kur pil tekošas mirres.
14
Viņa rokas ir kā zelta gredzeni ar turķizu akmeņiem pildīti. Viņa miesa ir kā daiļš ziloņkaulu darbs, ar safīriem pušķots;
15
Viņa lieli ir kā marmora pīlāri uz visšķīstākā zelta pamatiem. Viņa augums ir kā Lībanus, dižens kā ciedri.
16
Viņa mute ir salda, un visa viņa būšana ļoti mīlīga. Tāds ir mans draugs, un tāds ir mans mīļākais, Jeruzālemes meitas.
Zālamana dziesma 5:1
Zālamana dziesma 5:2
Zālamana dziesma 5:3
Zālamana dziesma 5:4
Zālamana dziesma 5:5
Zālamana dziesma 5:6
Zālamana dziesma 5:7
Zālamana dziesma 5:8
Zālamana dziesma 5:9
Zālamana dziesma 5:10
Zālamana dziesma 5:11
Zālamana dziesma 5:12
Zālamana dziesma 5:13
Zālamana dziesma 5:14
Zālamana dziesma 5:15
Zālamana dziesma 5:16
Zālamana dziesma 1 / ZāDz 1
Zālamana dziesma 2 / ZāDz 2
Zālamana dziesma 3 / ZāDz 3
Zālamana dziesma 4 / ZāDz 4
Zālamana dziesma 5 / ZāDz 5
Zālamana dziesma 6 / ZāDz 6
Zālamana dziesma 7 / ZāDz 7
Zālamana dziesma 8 / ZāDz 8