A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Zālamana dziesma 1

1
Salamana augstā dziesma.
2
Lai viņš mani skūpsta ar savas mutes skūpstīšanu; jo tava mīlestība ir jo mīlīga nekā vīns.
3
Tavai eļļai ir salda smarža; tavs vārds ir izlieta eļļa, tāpēc jaunavas tevi mīl.
4
Velc mani, tad mēs tev tecēsim pakaļ; ķēniņš mani ved savos kambaros; mēs līksmosimies un priecāsimies par tevi; mēs pieminēsim tavu mīlestību vairāk nekā vīnu; patiesīgi tevi mīl.
5
Es esmu melna, bet mīlīga, jūs Jeruzālemes meitas, it kā Ķedara teltis, kā Salamana gardīnes.
6
Neuzlūkojiet mani, ka esmu pamelna, jo saulē esmu nodegusi; manas mātes bērni pret mani apskaitušies, tie mani likuši par vīna dārzu sargātāju; savu pašu vīna dārzu neesmu apsargājusi.
7
Saki man, tu, ko mana dvēsele mīl, kur tu gani, kur tu gulies pusdienā? Jo kāpēc man būs aloties pie tavu biedru ganāmiem pulkiem?
8
Ja tu to nezini, tu visu skaistākā starp sievām, tad ej jel pa avju pēdām un gani savus kazlēnus pie ganu teltīm.
9
Es tevi līdzināju, mana draudzene, ar tiem zirgiem pie Varaūs ratiem.
10
Tavi vaigi ir mīlīgi sprādzēs, tavs kakls pērļu rotā.
11
Mēs tev taisīsim zelta sprādzes ar sudraba podziņām.
12
Kamēr ķēniņš pie galda, mana nardes puķīte dod savu smaržu.
13
Mans draugs man ir mirru pušķis, pie manām krūtīm piesprausts.
14
Mans draugs man ir vīna ķekars Enģedi vīna dārzos.
15
Redzi, tu esi skaista, mana draudzene, redzi, tu esi skaista, tavas acis ir kā baložu acis.
16
Redzi, tu esi skaists, mans draugs, un mīlīgs, un mūsu dusas vieta zaļo.
17
Mūsu namu baļķi ir ciedri, mūsu sijas ir cipreses.
Zālamana dziesma 1:1
Zālamana dziesma 1:2
Zālamana dziesma 1:3
Zālamana dziesma 1:4
Zālamana dziesma 1:5
Zālamana dziesma 1:6
Zālamana dziesma 1:7
Zālamana dziesma 1:8
Zālamana dziesma 1:9
Zālamana dziesma 1:10
Zālamana dziesma 1:11
Zālamana dziesma 1:12
Zālamana dziesma 1:13
Zālamana dziesma 1:14
Zālamana dziesma 1:15
Zālamana dziesma 1:16
Zālamana dziesma 1:17
Zālamana dziesma 1 / ZāDz 1
Zālamana dziesma 2 / ZāDz 2
Zālamana dziesma 3 / ZāDz 3
Zālamana dziesma 4 / ZāDz 4
Zālamana dziesma 5 / ZāDz 5
Zālamana dziesma 6 / ZāDz 6
Zālamana dziesma 7 / ZāDz 7
Zālamana dziesma 8 / ZāDz 8