A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ecclesiastes 8

1
Kas ir kā gudrais un kas zin sacīt, kādas tās lietas ir? Cilvēka gudrība dara gaišu viņa vaigu un viņa bargums pārvēršās.
2
Es (saku): liec vērā ķēniņa pavēli, kā tu Dievam esi zvērējis.
3
Nesteidzies no viņa vaiga iet nost, netinies nekādā ļaunā darbā; jo visu, ko viņš grib, to viņš dara.
4
Kur ķēniņa vārds ir, tur ir vara, un kas uz viņu var sacīt: ko tu dari?
5
Kas bausli tur, tas neredzēs ļauna; un gudra sirds zin laiku un tiesu.
6
Jo ikkatram padomam ir savs laiks un sava tiesa; jo cilvēka ļaunums to smagi spiež.
7
Jo viņš nezin, kas notiks un kas viņam sacīs, kā tas būs?
8
Cilvēka nav, kam būtu vara pār garu, to garu aizturēt; viņam arī nav varas pār miršanas dienu, un nav atlaišanas karā; tā arī bezdievība to neizglābs, kas to dara.
9
Visu to es esmu redzējis, un esmu griezis savu sirdi uz ikvienu darbu, ko dara pasaulē. Dažkārt cilvēks pār cilvēku valda sev par nelaimi.
10
Es arī vēl redzēju bezdievīgus, kas tika aprakti un nāca pie dusas; bet tālu aizgāja no svētās vietas un tika aizmirsti pilsētā, kas bija darījuši taisnību; arī tā ir niecība.
11
Kad tiesu par ļauno darbu nenes drīzumā, tad cilvēku bērnu sirds paliek droša, ļaunu darīt.
12
Jebšu grēcinieks simts reizes ļaunu dara un dzīvo ilgi, tomēr es zinu, ka dievbijīgiem labi klāsies, kas priekš viņa bīstas.
13
Bet bezdievīgam labi neklāsies, un viņš ilgi nedzīvos, it kā ēna; tādēļ ka viņš priekš Dieva nebīstas.
14
Niecība ir, kas notiek virs zemes, ka ir taisni cilvēki, kam tā klājās, it kā būtu darījuši bezdievīgi, un ir bezdievīgi, kam tā klājās, it kā būtu darījuši taisni; es sacīju: arī tā ir niecība.
15
Tādēļ es slavēju to prieku, ka cilvēkam cita labuma nav pasaulē, kā vien ēst un dzert un priecāties, un tas viņam atlec no viņa pūliņa viņa dzīvības laikā, ko Dievs viņam dod pasaulē.
16
Kad es apņēmos, gudrību atzīt un ieraudzīt to grūtumu, kas virs zemes notiek, ka dažs ne dienu ne nakti miegu neredz savām acīm.
17
Tad es redzēju visu Dieva darbu, ka cilvēks to darbu nevar izprast, kas notiek pasaulē; jebšu cilvēks darbojās izdomāt, tomēr viņš to neizdibinās, un jebšu arī tas gudrais sacītu, ka viņš to zina, tomēr viņš to nevar atrast.
Ecclesiastes 8:1
Ecclesiastes 8:2
Ecclesiastes 8:3
Ecclesiastes 8:4
Ecclesiastes 8:5
Ecclesiastes 8:6
Ecclesiastes 8:7
Ecclesiastes 8:8
Ecclesiastes 8:9
Ecclesiastes 8:10
Ecclesiastes 8:11
Ecclesiastes 8:12
Ecclesiastes 8:13
Ecclesiastes 8:14
Ecclesiastes 8:15
Ecclesiastes 8:16
Ecclesiastes 8:17
Ecclesiastes 1 / Ecc 1
Ecclesiastes 2 / Ecc 2
Ecclesiastes 3 / Ecc 3
Ecclesiastes 4 / Ecc 4
Ecclesiastes 5 / Ecc 5
Ecclesiastes 6 / Ecc 6
Ecclesiastes 7 / Ecc 7
Ecclesiastes 8 / Ecc 8
Ecclesiastes 9 / Ecc 9
Ecclesiastes 10 / Ecc 10
Ecclesiastes 11 / Ecc 11
Ecclesiastes 12 / Ecc 12