A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ecclesiastes 7

1
Laba slava ir labāka nekā salda eļļa, un miršanas diena labāka nekā dzimšanas diena.
2
Labāki ir vaidu namā iet nekā dzīru namā; jo tas ir visu cilvēku gals, un tas, kas dzīvo, to ņem pie sirds.
3
Noskumt ir labāki nekā smieties; jo kad vaigs noskumis, tas sirdij labi.
4
Gudru ļaužu sirds ir vaidu namā, bet ģeķu sirds ir prieku namā.
5
Labāk ir klausīties gudra vīra rāšanu, nekā klausīties ģeķa dziesmu.
6
Jo kā ērkšķi sprakst apakš poda, tāpat ir ģeķa smiešanās, - tā ir arī niecība.
7
Tiešām, netaisna peļņa arī gudru padara neprātīgu, un dāvanas samaitā sirdi.
8
Labāks ir kādas lietas gals nekā viņas iesākums. Lēnprātīgais ir labāks nekā lepnais.
9
Neesi ātrs savā prātā dusmot, jo dusmība mājo ģeķu azotē.
10
Nesaki: kā tas nāk, ka senās dienas bijušas labākas nekā šīs! Jo ar gudrību tu to nevaicā.
11
Gudrība ir tik laba kā mantība un labums tiem, kas sauli redz.
12
Jo gudrības pavēnī ir kā naudas pavēnī; un tas ir atzīšanas labums, ka gudrība dod dzīvību tiem, kam tā ir.
13
Uzlūko Dieva darbu, jo kas to var darīt taisnu, ko viņš ir darījis līku?
14
Baudi labumu labā dienā, bet ļaunu dienu ņem arī par labu; jo Dievs dara ir šo ir to, tāpēc ka cilvēkam nebūs zināt, kas būs pēc viņa.
15
Visu to esmu redzējis savas niecības dienās: Cits ir taisns, kas savā taisnībā iet bojā, un cits ir bezdievīgs, kas savā blēdībā ilgi pastāv.
16
Neesi pārlieku taisns un neturies pats par visai gudru, - kāpēc tu gribi iet bojā?
17
Neesi pārlieku bezdievīgs, un neesi visai ģeķīgs; kāpēc tu gribi nomirt nelaikā?
18
Labi ir, ka tu šo satver un arī no tā otra savu roku neatrauj; jo kas Dievu bīstas, tas no visa tā izsprūk.
19
Gudrība stiprina gudro vairāk nekā desmit vareni, kas ir pilsētā.
20
Tiešām, nav neviena cilvēka, kas taisns būtu virs zemes, kas labi darītu un negrēkotu.
21
Neliec arī vērā visus vārdus, kas top runāti, lai tev nav jādzird, ka tavs kalps tev lād.
22
Jo daudzkārt ir tava sirds zin, ka arī tu citus esi lādējis.
23
Visu šo es ar gudrību esmu izmeklējis. Es sacīju: es dabūšu gudrību, bet viņa bija vēl tālu no manis.
24
Tālu ir, kas ir, un ļoti dziļš; kas to var atrast?
25
Es griezos ar savu sirdi, ka es zinātu un izvaicātu un meklētu gudrību un skaidrību, un ka es atzītu bezdievību par ģeķību un neprātību par nelietību.
26
Un es atradu vienu lietu rūgtāku nekā nāvi: sievu, kā sirds ir tīkli un valgi un kā rokas ir saites. Kas labs ir Dieva priekšā, tas no viņas izglābsies, bet grēcinieks caur viņu taps sagūstīts.
27
Redzi, šo esmu atradis, saka tas mācītājs, citu pēc cita, ka es to galavārdu atrastu.
28
To mana dvēsele vēl meklē, un to es vēl neesmu atradis: Starp tūkstošiem es vienu vīru esmu atradis, bet sievu starp šiem visiem es neesmu atradis.
29
Bet redzi, to tikai es esmu atradis, ka Dievs cilvēku ir radījis taisnu, bet tie dodas uz daudz gudrošanām.
Ecclesiastes 7:1
Ecclesiastes 7:2
Ecclesiastes 7:3
Ecclesiastes 7:4
Ecclesiastes 7:5
Ecclesiastes 7:6
Ecclesiastes 7:7
Ecclesiastes 7:8
Ecclesiastes 7:9
Ecclesiastes 7:10
Ecclesiastes 7:11
Ecclesiastes 7:12
Ecclesiastes 7:13
Ecclesiastes 7:14
Ecclesiastes 7:15
Ecclesiastes 7:16
Ecclesiastes 7:17
Ecclesiastes 7:18
Ecclesiastes 7:19
Ecclesiastes 7:20
Ecclesiastes 7:21
Ecclesiastes 7:22
Ecclesiastes 7:23
Ecclesiastes 7:24
Ecclesiastes 7:25
Ecclesiastes 7:26
Ecclesiastes 7:27
Ecclesiastes 7:28
Ecclesiastes 7:29
Ecclesiastes 1 / Ecc 1
Ecclesiastes 2 / Ecc 2
Ecclesiastes 3 / Ecc 3
Ecclesiastes 4 / Ecc 4
Ecclesiastes 5 / Ecc 5
Ecclesiastes 6 / Ecc 6
Ecclesiastes 7 / Ecc 7
Ecclesiastes 8 / Ecc 8
Ecclesiastes 9 / Ecc 9
Ecclesiastes 10 / Ecc 10
Ecclesiastes 11 / Ecc 11
Ecclesiastes 12 / Ecc 12