A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ecclesiastes 5

1
Sargi savu kāju, kad tu ej Dieva namā, un nāc labāk klausīties nekā upurēt kā ģeķi, jo tie nezina, ka tie ļaunu dara.
2
Neesi ātrs ar savu muti un lai tava sirds nepārsteidzās, kādu vārdu Dieva priekšā izrunāt. Jo Dievs ir debesīs un tu virs zemes, tāpēc lai ir maz tavu vārdu.
3
Jo kā sapnis nāk, kur lielas rūpes, tā ģeķa valoda, kur aplam daudz vārdu.
4
Ja tu Dievam solījumu solījis, tad nekavējies to maksāt; jo viņam nav labs prāts pie ģeķiem.
5
Ko tu esi apsolījis, to pildi; labāki nesolīt, nekā solīt un nepildīt.
6
Nedod savai mutei vaļas, savu miesu apgrēcināt, un nesaki Dieva vēstneša priekšā, man ir misējies. Kāpēc Dievs lai apskaitās par tavu valodu un iznīcina tavu roku darbu?
7
Jo kur daudz sapņu un arī, kur daudz vārdu, tur ir niecība; bet tu bīsties Dievu.
8
Kad tu redzi, ka nabagu apspiež kādā valstī un atrauj tiesu un taisnību, tad nebrīnies par to; jo vēl ir viens augstāks pār to augsto; tas liek vērā, un tas Visuaugstākais ir pār tiem visiem.
9
Pie visa tā zemei par labu ķēniņš, kam rūp zemes kopšana.
10
Kas naudu mīļo, tam naudas netiek gan; un kas bagātību mīļo, tas no tās laba neredzēs, - ir tā ir niecība.
11
Kur manta vairojās, tur vairojās ēdāji; kāds tad labums tam, kam tā pieder, kā tik acīm skatīties?
12
Strādniekam miegs gards, vai maz vai daudz ēdis; bet bagātais, kas pieēdies, netiek pie miega.
13
Tas ir liels ļaunums, ko es redzēju pasaulē, kad bagātība tam, kas to sargā, pašam paliek par nelaimi.
14
Jo tāda bagātība iet bojā caur kādu nelaimi, un kad tam dēls dzimis, tad šim nekā nav pie rokas.
15
It kā viņš nācis no mātes miesām, tāpat viņš pliks atkal aizies, kā atnācis; viņš arī neņems nekā līdz no sava pūliņa, ko savā rokā varētu aiznest,
16
Un arī tas ir liels ļaunums, ka viņš itin tā atkal aiziet, kā atnācis. Kāds labums tad viņam atlec, ka viņš velti pūlējies,
17
Ka viņš arī visu mūžu tumsā ēdis un lielos sirdēstos un vājībā un dusmās?
18
Tad nu uzskatu par labu, ka jauki ir ēst un dzert, un labumu baudīt pie visa sava pūliņa, ar ko kāds pūlējās pasaulē to īso mūžu, ko Dievs tam dod; jo tā ir viņa daļa.
19
Jo kuram cilvēkam Dievs devis bagātību un mantu, un tam dod vaļu no tās ēst un savu daļu ņemt un priecāties pie sava darba, tā ir Dieva dāvana.
20
Jo viņš daudz nepiemin savas dzīvības dienas, tāpēc ka Dievs viņa sirdi ar prieku apdāvina.
Ecclesiastes 5:1
Ecclesiastes 5:2
Ecclesiastes 5:3
Ecclesiastes 5:4
Ecclesiastes 5:5
Ecclesiastes 5:6
Ecclesiastes 5:7
Ecclesiastes 5:8
Ecclesiastes 5:9
Ecclesiastes 5:10
Ecclesiastes 5:11
Ecclesiastes 5:12
Ecclesiastes 5:13
Ecclesiastes 5:14
Ecclesiastes 5:15
Ecclesiastes 5:16
Ecclesiastes 5:17
Ecclesiastes 5:18
Ecclesiastes 5:19
Ecclesiastes 5:20
Ecclesiastes 1 / Ecc 1
Ecclesiastes 2 / Ecc 2
Ecclesiastes 3 / Ecc 3
Ecclesiastes 4 / Ecc 4
Ecclesiastes 5 / Ecc 5
Ecclesiastes 6 / Ecc 6
Ecclesiastes 7 / Ecc 7
Ecclesiastes 8 / Ecc 8
Ecclesiastes 9 / Ecc 9
Ecclesiastes 10 / Ecc 10
Ecclesiastes 11 / Ecc 11
Ecclesiastes 12 / Ecc 12