A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ecclesiastes 41
Un es griezos un redzēju visus spaidus, kas notiek pasaulē, un redzi, tur bija apspiesto asaras, un iepriecinātāja tiem nebija, un viņu spaidītāju roka tiem darīja pāri, un iepriecinātāja tiem nebija.
2
Tad es slavēju tos mirušos, kas jau bija nomiruši, vairāk nekā tos dzīvos, kas vēl dzīvi.
3
Un vēl labāki nekā tiem abiem ir tam, kas vēl nemaz nav, kas nemaz vēl nav redzējis to blēdību, kas notiek pasaulē.
4
Vēl es redzēju visādu pūliņu un visādu darba izveicību, ar ko cits citam grib tikt pāri; ir tā ir niecība un grābstīšanās pēc vēja.
5
Ģeķis saliek savas rokas un ēd savu paša miesu.
6
Sauja pilna ar mieru ir labāka nekā abas rokas pilnas ar pūliņu un grābstīšanos pēc vēja.
7
Atkal es griezos un redzēju niecību pasaulē.
8
Tur ir viens pats un ne divi, viņam arī nav ne dēla ne brāļa, un viņam ir pūliņu bez gala, un viņa acīm bagātības nepietiek. Kam tad par labu es pūlējos un atrauju savai dvēselei labumu? Tā ir arīdzan niecība un liels grūtums.
9
Diviem ir labāki nekā vienam, jo tiem ir laba alga no sava pūliņa.
10
Jo kad tie krīt, tad draugs draugu uzceļ; bet vai tam, kas viens, kad tas krīt un otra nav, kas viņu uzceļ.
11
Kad divi kopā guļ, tad tiem ir silti, bet kā viens var sasildīties?
12
Un ja kas to vienu pārvarētu, tad tie divi tam taču var pretī stāvēt, un trīskārtīgu auklu drīz nepārraus.
13
Labāki nabaga bērns, kas gudrs, nekā vecs ķēniņš, kas ir ģeķis, un vairs nezin mācības pieņemt.
14
Jo šis nāk no cietuma nama un top par ķēniņu, lai gan nabags bija piedzimis savā valstī.
15
Es ieraudzīju visus, kas dzīvo pasaulē, staigājam ar šo jaunekli, to otru, kam bija stāvēt viņa vietā.
16
Visu to ļaužu, kam viņš par priekšnieku, bija bezgalīgs pulks; bet tie, kas vēl pēc būs, par viņu nepriecāsies. Tiešām tā arī ir niecība un grābstīšanās pēc vēja.Ecclesiastes 4:1
Ecclesiastes 4:2
Ecclesiastes 4:3
Ecclesiastes 4:4
Ecclesiastes 4:5
Ecclesiastes 4:6
Ecclesiastes 4:7
Ecclesiastes 4:8
Ecclesiastes 4:9
Ecclesiastes 4:10
Ecclesiastes 4:11
Ecclesiastes 4:12
Ecclesiastes 4:13
Ecclesiastes 4:14
Ecclesiastes 4:15
Ecclesiastes 4:16


Ecclesiastes 1 / Ecc 1
Ecclesiastes 2 / Ecc 2
Ecclesiastes 3 / Ecc 3
Ecclesiastes 4 / Ecc 4
Ecclesiastes 5 / Ecc 5
Ecclesiastes 6 / Ecc 6
Ecclesiastes 7 / Ecc 7
Ecclesiastes 8 / Ecc 8
Ecclesiastes 9 / Ecc 9
Ecclesiastes 10 / Ecc 10
Ecclesiastes 11 / Ecc 11
Ecclesiastes 12 / Ecc 12