A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ecclesiastes 31
Katram darbam ir nolikts laiks un katram nodomam apakš debess ir savs brīdis.
2
Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt un savs laiks dēstīto ravēt.
3
Savs laiks nokaut un savs laiks dziedināt, savs laiks nolauzt un savs laiks uzcelt.
4
Savs laiks raudāt un savs laiks smieties, savs laiks vaidēt un savs laiks diet.
5
Savs laiks akmeņus mest un savs laiks akmeņus kraut, savs laiks apkampt un savs laiks šķirties.
6
Savs laiks meklēt un savs laiks zaudēt, savs laiks glabāt un savs laiks nomest.
7
Savs laiks saplēst un savs laiks sašūt, savs laiks klusu ciest un savs laiks runāt.
8
Savs laiks mīlēt un savs laiks nīdēt, savs laiks karam un savs laiks mieram.
9
Kāds labums strādniekam no sava pūliņa?
10
Es esmu redzējis grūtumu, ko Dievs cilvēku bērniem uzlicis, ar to mocīties.
11
Viņš visu jauki ir darījis savā laikā; ir mūžību viņš licis viņu sirdīs; tik cilvēks nevar izprast Dieva darbu, ne viņa iesākumu, ne galu.
12
Es samanīju, ka priekš viņiem nekas nav labāks, nekā priecāties un labu darīt savā laikā,
13
Un ka ikkatrs cilvēks ēd un dzer un ko laba bauda pie visa sava pūliņa: tā ir Dieva dāvana.
14
Es zinu, ka viss, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi, tam neko nevar pielikt nedz no tā ko atraut, un Dievs to dara, lai viņu bīstas.
15
Kas jau bijis, tas tagad ir, un kas vēl būs, tas jau bijis; un Dievs atjauno to, kas bija pagājis.
16
Un es vēl pasaulē esmu redzējis tiesas vietu, - tur bija bezdievība, un taisnības vietu, - tur bija bezdievība.
17
Es sacīju savā sirdi: Dievs tiesās taisno un bezdievīgo; jo katram nodomam ir tur savs laiks, un visi darbi (taps tiesāti).
18
Es sacīju savā sirdī: tas ir cilvēku bērnu dēļ, Dievs tos grib pārbaudīt un tiem rādīt, ka tie paši par sevi ir kā lopi.
19
Jo kāds cilvēku bērnu liktenis, tāds lopu liktenis; tiem ir viens liktenis: kā viens mirst, tā otrs mirst, - tiem visiem ir viena dvaša, un cilvēks nav pārāks pār lopiem; jo viss ir niecība.
20
Visi noiet vienā vietā, visi ir no pīšļiem un visi griežas atpakaļ pīšļos.
21
Kas pārmana cilvēku bērnu dvašu, vai tā augšup iet, un lopu dvašu, vai tā lejup nokāpj?
22
Tādēļ es redzēju, ka nekas nav labāks, nekā ka cilvēks priecājās pie sava darba; jo tā ir viņa daļa. Jo kas viņu vedīs tai vietā, kur tas varētu redzēt, kas pēc viņa notiks?Ecclesiastes 3:1

Ecclesiastes 3:2

Ecclesiastes 3:3

Ecclesiastes 3:4

Ecclesiastes 3:5

Ecclesiastes 3:6

Ecclesiastes 3:7

Ecclesiastes 3:8

Ecclesiastes 3:9

Ecclesiastes 3:10

Ecclesiastes 3:11

Ecclesiastes 3:12

Ecclesiastes 3:13

Ecclesiastes 3:14

Ecclesiastes 3:15

Ecclesiastes 3:16

Ecclesiastes 3:17

Ecclesiastes 3:18

Ecclesiastes 3:19

Ecclesiastes 3:20

Ecclesiastes 3:21

Ecclesiastes 3:22Ecclesiastes 1 / Ecc 1

Ecclesiastes 2 / Ecc 2

Ecclesiastes 3 / Ecc 3

Ecclesiastes 4 / Ecc 4

Ecclesiastes 5 / Ecc 5

Ecclesiastes 6 / Ecc 6

Ecclesiastes 7 / Ecc 7

Ecclesiastes 8 / Ecc 8

Ecclesiastes 9 / Ecc 9

Ecclesiastes 10 / Ecc 10

Ecclesiastes 11 / Ecc 11

Ecclesiastes 12 / Ecc 12