Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Ecclesiastes 11

1

Met savu maizi ūdenī, ar laiku tu to atdabūsi.

2

Izdali to septiņiem vai astoņiem, jo tu nezini, kāda nelaime būs virs zemes.

3

Kad padebeši pilni, tad tie izlej lietu uz zemi; un kā koks kritīs pret dienvidu vai pret ziemeli, - kur koks krīt, tur tas arī paliek.

4

Kas uz vēju mana, tas nesēj, un kas uz padebešiem raugās, tas nepļauj.

5

It kā tu nezini, kāds ceļš ir vējam, jeb kā kauli aug grūtas sievas miesās, tāpat tu nezini Dieva darbu, ko viņš visu padara.

6

No rīta sēj savu sēklu un neliec mierā savu roku vakarā; jo tu nezini, kā jo labi izdosies, vai šā vai tā; un kad abējādi izdotos, tad būtu jo labi.

7

Gaišums ir salds un acīm tīk sauli redzēt.

8

Bet jebšu cilvēks daudz gadus dzīvo un arvienu priecājās, tad lai tomēr viņš arī piemin tās nebaltās dienas, jo viņu būs daudz. Viss, kas nāk, ir niecība.

9

Priecājies, jaunekli, savā jaunībā, un lai tava sirds tur labu prātu savas jaunības dienās, un staigā kā tava sirds kāro un kā tavām acīm patīk; bet zini, ka Dievs par visu šo tevi vedīs priekš tiesas.

10

Tad izmet nu skumību no savas sirds un aizdzen ļaunumu no savām miesām; jo jaunība un rīta blāzma ir niecība.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685