A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Ecclesiastes 1

1
Dāvida dēla, Jeruzālemes ķēniņa, mācības vārdi.
2
Niecība vien, saka tas mācītājs, niecība vien, viss ir niecība.
3
Kāds labums cilvēkam atlec no visa viņa grūta darba, ar ko viņš nodarbojās pasaulē.
4
Cits dzimums aiziet un cits dzimums nāk; bet zeme pastāv mūžīgi.
5
Saule lec un saule noiet un steidzās uz savu vietu, kur tā atkal uzlec.
6
Vējš iet pret dienasvidu un iet apkārt pret ziemeļa pusi; tas pūš visapkārt griezdamies un riņķī apgriežas atpakaļ.
7
Visas upes ietek jūrā, tomēr jūra netop pilnāka. Tai vietā, no kurienes upes nāk, turp tās atkal atgriežas atpakaļ.
8
Visās lietās ir tik daudz grūtuma, ka neviens to nevar izteikt. Acīm nepietiek redzot, un ausīm nepietiek dzirdot.
9
Kas jau ir bijis, tas vēl būs; un kas jau ir darīts, tas vēl taps darīts; un it nekā jauna nav pasaulē.
10
Vai ir kas, par ko varētu sacīt: redzi, tas ir jauns? Tas jau ilgi bijis vecos laikos, kas bijuši priekš mums.
11
Kas pagājis, netop pieminēts; un kas nāks, to arī nepieminēs tie, kas pēc tam būs.
12
Es, tas mācītājs, biju ķēniņš pār Izraēli Jeruzālemē.
13
Un apņēmos savā sirdī, ar gudrību izmeklēt un izdibināt visu, kas apakš debess notiek. Šo grūto pūliņu Dievs cilvēku bērniem ir uzlicis, lai ar to nopūlējās.
14
Es uzlūkoju visus darbus, kas pasaulē notiek, un redzi, viss bija niecība un grābstīšanās pēc vēja.
15
Kas līks, nevar palikt taisns; un kā nav, to nevar skaitīt.
16
Es runāju savā sirdī un sacīju: redzi, es gudrībā esmu augsti cēlies un pieņēmies vairāk nekā visi, kas priekš manis bijuši Jeruzālemē, un mana sirds ir redzējusi gudrības un zinības papilnam.
17
Un es apņēmos savā sirdī, atzīt gudrību un zinību, neprātību un ģeķību. Bet es samanīju, ka tā ir grābstīšanās pēc vēja.
18
Jo kur daudz gudrības, tur ir daudz grūtības, un jo vairāk atzīšanas, jo vairāk bēdu.
Ecclesiastes 1:1
Ecclesiastes 1:2
Ecclesiastes 1:3
Ecclesiastes 1:4
Ecclesiastes 1:5
Ecclesiastes 1:6
Ecclesiastes 1:7
Ecclesiastes 1:8
Ecclesiastes 1:9
Ecclesiastes 1:10
Ecclesiastes 1:11
Ecclesiastes 1:12
Ecclesiastes 1:13
Ecclesiastes 1:14
Ecclesiastes 1:15
Ecclesiastes 1:16
Ecclesiastes 1:17
Ecclesiastes 1:18
Ecclesiastes 1 / Ecc 1
Ecclesiastes 2 / Ecc 2
Ecclesiastes 3 / Ecc 3
Ecclesiastes 4 / Ecc 4
Ecclesiastes 5 / Ecc 5
Ecclesiastes 6 / Ecc 6
Ecclesiastes 7 / Ecc 7
Ecclesiastes 8 / Ecc 8
Ecclesiastes 9 / Ecc 9
Ecclesiastes 10 / Ecc 10
Ecclesiastes 11 / Ecc 11
Ecclesiastes 12 / Ecc 12