Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Sakāmvārdi 7
1
Mans bērns, sargi manus vārdus un glabā pie sevis manu mācību.
2
Sargi manu pamācīšanu, tad tu dzīvosi, un manu mācību kā savu acu raugu.
3
Sien to ap saviem pirkstiem, ieraksti to savas sirds galdiņā.
4
Saki uz gudrību: Tu esi mana māsa! un atzīšanu sauc par savu radinieci,
5
Ka tu sevi pasargi no svešas sievas, no svešinieces ar mīkstiem vārdiem.
6
Jo es skatījos pa sava nama logu, caur saviem skadriņiem,
7
Un redzēju nejēgu vidū un ieraudzīju starp zēniem neprātīgu jaunekli.
8
Tas gāja pa ielu ap nama stūri, staigāja pa viņas nama ceļu,
9
Pavakarē, krēslā, nakts vidū un tumsā.
10
Un redzi, viņu sastapa sieva, maukas apģērbā un viltu sirdī.
11
Šī bija trakule un palaidne, viņas kājas nemetās mājā;
12
Te viņa ārā, te uz ielām un glūn aiz visiem stūriem.
13
Un tā viņu apkampa un skūpstīja kā bezkauņa un uz to sacīja:
14
„Pateicības upuri man bija jānes; šodien es savu solījumu esmu pildījusi.
15
Tādēļ esmu izgājusi tev pretī, tavu vaigu meklēt un tevi esmu atradusi.
16
Ar apsegiem esmu klājusi savu gultu, ar strīpainiem Ēģiptes palagiem.
17
Savu gultu esmu izkvēpinājusi ar mirrēm, alvejām un kanēli;
18
Nāc, lai izbaudām kārības līdz rītam, lai izpriecājamies mīlestībā;
19
Jo vīrs nav mājās, viņš aizgājis tālā ceļā,
20
Viņš naudas maku ņēmis līdz, tik uz svētkiem vēl pārnāks mājās.“
21
Viņa to pierunāja ar savu vārdu drūzmu, ar savu mīksto mēli tā viņu aizrāva.
22
Uz reizi tas viņai gāja pakaļ, kā vērsis iet pie kaušanas un kā nelietis, saistīts uz sodu,
23
Kamēr bulta viņa aknas pāršķeļ; tā putns skrien sprostā un nezin, ka tas pret viņa dzīvību.
24
Nu tad, bērni, klausiet mani, un ņemiet vērā manas mutes vārdus.
25
Lai tava sirds nenomaldās uz viņas ceļiem un nenoklīsti uz viņas gaitām;
26
Jo daudz ir to nokauto, ko tā gāzusi zemē, un liels pulks, ko viņa nogalinājusi.
27
Viņas nams ir ceļi uz elli, kas novada nāves kambaros.
Sakāmvārdi 7:1
Sakāmvārdi 7:2
Sakāmvārdi 7:3
Sakāmvārdi 7:4
Sakāmvārdi 7:5
Sakāmvārdi 7:6
Sakāmvārdi 7:7
Sakāmvārdi 7:8
Sakāmvārdi 7:9
Sakāmvārdi 7:10
Sakāmvārdi 7:11
Sakāmvārdi 7:12
Sakāmvārdi 7:13
Sakāmvārdi 7:14
Sakāmvārdi 7:15
Sakāmvārdi 7:16
Sakāmvārdi 7:17
Sakāmvārdi 7:18
Sakāmvārdi 7:19
Sakāmvārdi 7:20
Sakāmvārdi 7:21
Sakāmvārdi 7:22
Sakāmvārdi 7:23
Sakāmvārdi 7:24
Sakāmvārdi 7:25
Sakāmvārdi 7:26
Sakāmvārdi 7:27
Sakāmvārdi 1 / Sak 1
Sakāmvārdi 2 / Sak 2
Sakāmvārdi 3 / Sak 3
Sakāmvārdi 4 / Sak 4
Sakāmvārdi 5 / Sak 5
Sakāmvārdi 6 / Sak 6
Sakāmvārdi 7 / Sak 7
Sakāmvārdi 8 / Sak 8
Sakāmvārdi 9 / Sak 9
Sakāmvārdi 10 / Sak 10
Sakāmvārdi 11 / Sak 11
Sakāmvārdi 12 / Sak 12
Sakāmvārdi 13 / Sak 13
Sakāmvārdi 14 / Sak 14
Sakāmvārdi 15 / Sak 15
Sakāmvārdi 16 / Sak 16
Sakāmvārdi 17 / Sak 17
Sakāmvārdi 18 / Sak 18
Sakāmvārdi 19 / Sak 19
Sakāmvārdi 20 / Sak 20
Sakāmvārdi 21 / Sak 21
Sakāmvārdi 22 / Sak 22
Sakāmvārdi 23 / Sak 23
Sakāmvārdi 24 / Sak 24
Sakāmvārdi 25 / Sak 25
Sakāmvārdi 26 / Sak 26
Sakāmvārdi 27 / Sak 27
Sakāmvārdi 28 / Sak 28
Sakāmvārdi 29 / Sak 29
Sakāmvārdi 30 / Sak 30
Sakāmvārdi 31 / Sak 31