A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Sakāmvārdi 31

1
Ķēniņa Lemuēļa vārdi, tā mācība, ko viņa māte tam mācīja.
2
Ak, mans dēls! ak manas miesas dēls! tu manu solījumu dēls.
3
Nedod sievām savu spēku, nedz savu ceļu tām, kas ķēniņus samaitā.
4
Ķēniņiem nebūs, ak Lemuēl, ķēniņiem nebūs vīna dzert, nedz valdniekiem stipra dzēriena iekārot,
5
Ka dzerdami neaizmirst likumus, un nepārgroza tiesu visiem sērdieņiem.
6
Dodiet stipru dzērienu tam, kas iet bojā, un vīnu, kam noskumusi sirds:
7
Tāds lai dzer, ka aizmirst savu nabadzību, un vairs nepiemin savas bēdas.
8
Atdari savu muti par mēmo un par visiem, kas ir atstāti.
9
Atdari savu muti, tiesā taisni un nes tiesu nabagam un sērdienim.
10
Tikušu sievu, kas tādu atrod, pāri par pērlēm ir viņas dārgums.
11
Uz viņu uzticas vīra sirds un labuma tam netrūkst nekāda.
12
Tā dara tam labu, ne ļaunu visās sava mūža dienās.
13
Viņa gādā par vilnu un liniem un strādā priecīgām rokām.
14
Tā ir kā laivinieka laiva, sagādā maizi no tālienes.
15
Jau pašā naktī tā ceļas un dod barību savai saimei un kalponēm iespriesto tiesu.
16
To zemes stūri, ko cerē, tā dabū, no savu roku augļiem tā dēsta vīna dārzu.
17
Ar spēku tā jož savus gurnus un savas rokas ar stiprumu.
18
Tā mana, ka viņas pūliņš labi sokas, un gaisma tai neapdziest naktī.
19
Tā stiepj savu roku pie kodeļa un tver ar pirkstiem ratiņu.
20
Tā sērdieņus mīlīgi apkampj un pasniedz nabagiem roku.
21
Savam namam tā nebīstas sniega, jo saime divkārtīgi ģērbta.
22
Tā sev taisa apsegus, dārgs audeklis un purpurs tai ir apģērbs.
23
Tai vīrs ir pazīstams vārtos, kad tas sēž ar zemes vecajiem.
24
Viņa auž linu svārkus un pārdod, un izdod pircējiem jostas.
25
Stiprums un gods tai apģērbs; tā smejas par nākamo laiku.
26
Savu muti tā atdara ar gudrību, un uz viņas mēles ir jauka mācība.
27
Viņa skatās pēc visām sava nama gaitām un neēd savu maizi ar slinkumu.
28
Viņas bērni pieceļas un teic viņu laimīgu; viņas vīrs, tas to slavē:
29
Daudz mātes meitām ir goda tikums, bet tu esi pāri par visām!
30
Daiļums viļ un skaistums paiet; dievbijīga sieva, tā ir teicama!
31
Teiciet viņu par viņas roku augļiem, un viņas pašas darbi lai viņu ļaudīs teic!
Sakāmvārdi 31:1
Sakāmvārdi 31:2
Sakāmvārdi 31:3
Sakāmvārdi 31:4
Sakāmvārdi 31:5
Sakāmvārdi 31:6
Sakāmvārdi 31:7
Sakāmvārdi 31:8
Sakāmvārdi 31:9
Sakāmvārdi 31:10
Sakāmvārdi 31:11
Sakāmvārdi 31:12
Sakāmvārdi 31:13
Sakāmvārdi 31:14
Sakāmvārdi 31:15
Sakāmvārdi 31:16
Sakāmvārdi 31:17
Sakāmvārdi 31:18
Sakāmvārdi 31:19
Sakāmvārdi 31:20
Sakāmvārdi 31:21
Sakāmvārdi 31:22
Sakāmvārdi 31:23
Sakāmvārdi 31:24
Sakāmvārdi 31:25
Sakāmvārdi 31:26
Sakāmvārdi 31:27
Sakāmvārdi 31:28
Sakāmvārdi 31:29
Sakāmvārdi 31:30
Sakāmvārdi 31:31
Sakāmvārdi 1 / Sak 1
Sakāmvārdi 2 / Sak 2
Sakāmvārdi 3 / Sak 3
Sakāmvārdi 4 / Sak 4
Sakāmvārdi 5 / Sak 5
Sakāmvārdi 6 / Sak 6
Sakāmvārdi 7 / Sak 7
Sakāmvārdi 8 / Sak 8
Sakāmvārdi 9 / Sak 9
Sakāmvārdi 10 / Sak 10
Sakāmvārdi 11 / Sak 11
Sakāmvārdi 12 / Sak 12
Sakāmvārdi 13 / Sak 13
Sakāmvārdi 14 / Sak 14
Sakāmvārdi 15 / Sak 15
Sakāmvārdi 16 / Sak 16
Sakāmvārdi 17 / Sak 17
Sakāmvārdi 18 / Sak 18
Sakāmvārdi 19 / Sak 19
Sakāmvārdi 20 / Sak 20
Sakāmvārdi 21 / Sak 21
Sakāmvārdi 22 / Sak 22
Sakāmvārdi 23 / Sak 23
Sakāmvārdi 24 / Sak 24
Sakāmvārdi 25 / Sak 25
Sakāmvārdi 26 / Sak 26
Sakāmvārdi 27 / Sak 27
Sakāmvārdi 28 / Sak 28
Sakāmvārdi 29 / Sak 29
Sakāmvārdi 30 / Sak 30
Sakāmvārdi 31 / Sak 31