A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Sakāmvārdi 29

1
Vīrs, kas pārmācīts, tomēr ciets, taps piepeši salauzts, un nebūs, kas dziedina.
2
Kad taisnie iet vairumā, tad ļaudis priecājās; bet kad bezdievīgais valda, tad ļaudis nopūšās.
3
Kas gudrību mīļo, iepriecina savu tēvu; bet kas ar maukām pinās, tas izplītē savu mantu.
4
Caur tiesu un taisnību ķēniņš dara valsti pastāvam; bet kas dāvanas plēš, tas to izposta.
5
Kas otram mīksti pieglaužas, met tīklu viņa soļiem.
6
Bezdievīgais savaldzinājās savos grēkos, bet taisnais priecājās un līksmojās.
7
Taisnais ņem vērā nabaga žēlošanos; bezdievīgais par to nemaz nebēdā.
8
Kam viss tik smiekls, sakurina pilsētu; bet gudrie apslāpē kaislību.
9
Gudrs ar ģeķi pie tiesas, tad skaistās, tad smejas, galā netiek.
10
Asins vīri ienīst bezvainīgo, bet taisnie rūpējās par viņa dvēseli.
11
Ģeķis izkrata visu savu padomu, bet gudrs vīrs to patur pie sevis.
12
Kungs, kas uz meliem klausa, tam visi kalpi blēži.
13
Nabagi un mantas plēsēji sastop viens otru; abiem Tas Kungs dod acu gaismu.
14
Ķēniņš, kas nabagiem nes taisnu tiesu, tā goda krēsls pastāvēs mūžīgi.
15
Rīkste un pārmācība dod gudrību; bet bērns savā vaļā dara mātei kaunu.
16
Kur bezdievīgie iet vairumā, tur vairojās grēki; bet taisnie redzēs viņu krišanu.
17
Pārmāci savu dēlu, tad tev būs prieks no viņa un tavai dvēselei līksmība.
18
Kur Dieva mācības nav, tur ļaudis nevaldāmi; bet svētīgs, kas mācību sargā.
19
Kalps ar vārdiem nav mācams; lai gan labi prot, taču neklausa,
20
Kad tu vīru redzi, kam veikla mēle, tad no muļķa vairāk cerības nekā no tāda.
21
Kad kalpu no pirmā gala izlutina, tad pēcgalā grib būt par pašu dēlu.
22
Ātrs cilvēks saceļ bāršanos, un sirdīgs vīrs padara daudz grēku.
23
Cilvēka lepnība viņu gāzīs, bet pazemīgs gars panāks godu.
24
Kas ar zagli dalās, tas ienīst savu dvēseli; viņš dzird Dieva lāstus un nepierāda.
25
Priekš cilvēkiem drebēt ieved valgos; bet kas uz To Kungu paļaujas, ir drošā vietā.
26
Daudzi meklē valdnieka vaigu; bet no Tā Kunga nāk katram tā tiesa.
27
Netaisnais riebj taisniem, un kas bezvainīgs savā ceļā, riebj bezdievīgam.
Sakāmvārdi 29:1
Sakāmvārdi 29:2
Sakāmvārdi 29:3
Sakāmvārdi 29:4
Sakāmvārdi 29:5
Sakāmvārdi 29:6
Sakāmvārdi 29:7
Sakāmvārdi 29:8
Sakāmvārdi 29:9
Sakāmvārdi 29:10
Sakāmvārdi 29:11
Sakāmvārdi 29:12
Sakāmvārdi 29:13
Sakāmvārdi 29:14
Sakāmvārdi 29:15
Sakāmvārdi 29:16
Sakāmvārdi 29:17
Sakāmvārdi 29:18
Sakāmvārdi 29:19
Sakāmvārdi 29:20
Sakāmvārdi 29:21
Sakāmvārdi 29:22
Sakāmvārdi 29:23
Sakāmvārdi 29:24
Sakāmvārdi 29:25
Sakāmvārdi 29:26
Sakāmvārdi 29:27
Sakāmvārdi 1 / Sak 1
Sakāmvārdi 2 / Sak 2
Sakāmvārdi 3 / Sak 3
Sakāmvārdi 4 / Sak 4
Sakāmvārdi 5 / Sak 5
Sakāmvārdi 6 / Sak 6
Sakāmvārdi 7 / Sak 7
Sakāmvārdi 8 / Sak 8
Sakāmvārdi 9 / Sak 9
Sakāmvārdi 10 / Sak 10
Sakāmvārdi 11 / Sak 11
Sakāmvārdi 12 / Sak 12
Sakāmvārdi 13 / Sak 13
Sakāmvārdi 14 / Sak 14
Sakāmvārdi 15 / Sak 15
Sakāmvārdi 16 / Sak 16
Sakāmvārdi 17 / Sak 17
Sakāmvārdi 18 / Sak 18
Sakāmvārdi 19 / Sak 19
Sakāmvārdi 20 / Sak 20
Sakāmvārdi 21 / Sak 21
Sakāmvārdi 22 / Sak 22
Sakāmvārdi 23 / Sak 23
Sakāmvārdi 24 / Sak 24
Sakāmvārdi 25 / Sak 25
Sakāmvārdi 26 / Sak 26
Sakāmvārdi 27 / Sak 27
Sakāmvārdi 28 / Sak 28
Sakāmvārdi 29 / Sak 29
Sakāmvārdi 30 / Sak 30
Sakāmvārdi 31 / Sak 31