A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Sakāmvārdi 23

1
Kad tu sēdies, maizi ēst ar valdnieku, tad ņem labi vērā, kas tavā priekšā.
2
Tu nazi lieci pie savas rīkles, ja esi negausis cilvēks.
3
Neiegribies viņa gardumu; jo tā ir viltus maize.
4
Nedzenies bagāts tapt, atmet tādu savu padomu.
5
Vai tu savām acīm ļausi laisties, kur nav nekā? Jo tas tiešām ņemsies spārnus, kā ērglis, kas pret debesi skrien.
6
Neēd tā maizi, kam skaudīga acs, un nekāro viņa gardumus;
7
Jo kādas viņa sirds domas, tāds viņš ir. „Ēd un dzer!“ tā viņš tev saka, bet viņa sirds nav ar tevi.
8
Tavi kumosi, ko tu ieēdis, tev būs jāaizvemj, un tavi mīlīgie vārdi būs bijuši veltīgi.
9
Nerunā priekš ģeķa ausīm; jo viņš tik nievās tavus prātīgos vārdus.
10
Neatcel vecās robežas un nenāc uz bāreņu tīrumiem;
11
Jo viņu atriebējs ir varens; tas iztiesās viņu tiesu pret tevi.
12
Loki savu sirdi pie pamācīšanas un savas ausis pie prātīgas valodas.
13
Neatrauj bērnam pārmācību; ja tu viņu ar rīkstēm šaustīsi, tad tādēļ jau nemirs.
14
Tu viņu šaustīsi ar rīkstēm un izglābsi viņa dvēseli no elles.
15
Mans dēls, ja tava sirds gudra, tad mana sirds priecāsies, tiešām tā priecāsies;
16
Un manas īkstis no prieka lēks, ja tavas lūpas runās skaidrību.
17
Lai tava sirds nedeg uz grēciniekiem; bet turies vienmēr Tā Kunga bijāšanā.
18
Jo tiešām nāks pastara diena, un tava gaidīšana nebūs veltīga.
19
Klausies tu, mans bērns, un esi gudrs un turi savu sirdi taisnā ceļā.
20
Neesi ar vīna dzērājiem, kas rijot savu pašu miesu rij;
21
Jo dzērājs un rijējs panīks, un paģiras vilks skrandas mugurā.
22
Klausi savam tēvam, kas tevi dzemdinājis, un nenicini savu māti, kad tā būs veca.
23
Pērc patiesību, un nepārdod gudrību, pamācīšanu un atzīšanu.
24
Ar lielu prieku priecāsies taisnā tēvs, un kas gudru dzemdina, tas līksmosies par viņu.
25
Lai tavs tēvs un tava māte priecājās, un lai līksmojās, kas tevi dzemdējusi.
26
Dod man savu sirdi, mans dēls, un lai mans ceļš tavām acīm labi patīk.
27
Jo mauka ir dziļa bedre, un sveša sieva šaura aka.
28
Tiešām tā glūn kā laupītājs, un vairo atkāpējus pasaulē.
29
Kam gaudas? Kam vaidi? Kam bāršanās? Kam žēlabas? Kam skrambas par velti? Kam neskaidras acis?
30
Tiem, kas pie vīna kavējās, tiem, kas nāk salda dzēriena meklēt.
31
Neskaties pēc vīna, ka viņš tāds sarkans, ka biķerī tas zvīļo, ka tik vēlīgi nostaigā lejā.
32
Pēc viņš dzeļ kā čūska un dur kā odze.
33
Tavas acis skatās pēc svešām sievām, un tava sirds runā netiklību,
34
Un tu esi, kā kas jūras vidū guļ, un kā kas masta virsgalā guļ.
35
„Mani sit, bet man nesāp; mani grūsta, bet es nejūtu. Kad jel uzmodīšos? Tad sākšu atkal no gala!“
Sakāmvārdi 23:1
Sakāmvārdi 23:2
Sakāmvārdi 23:3
Sakāmvārdi 23:4
Sakāmvārdi 23:5
Sakāmvārdi 23:6
Sakāmvārdi 23:7
Sakāmvārdi 23:8
Sakāmvārdi 23:9
Sakāmvārdi 23:10
Sakāmvārdi 23:11
Sakāmvārdi 23:12
Sakāmvārdi 23:13
Sakāmvārdi 23:14
Sakāmvārdi 23:15
Sakāmvārdi 23:16
Sakāmvārdi 23:17
Sakāmvārdi 23:18
Sakāmvārdi 23:19
Sakāmvārdi 23:20
Sakāmvārdi 23:21
Sakāmvārdi 23:22
Sakāmvārdi 23:23
Sakāmvārdi 23:24
Sakāmvārdi 23:25
Sakāmvārdi 23:26
Sakāmvārdi 23:27
Sakāmvārdi 23:28
Sakāmvārdi 23:29
Sakāmvārdi 23:30
Sakāmvārdi 23:31
Sakāmvārdi 23:32
Sakāmvārdi 23:33
Sakāmvārdi 23:34
Sakāmvārdi 23:35
Sakāmvārdi 1 / Sak 1
Sakāmvārdi 2 / Sak 2
Sakāmvārdi 3 / Sak 3
Sakāmvārdi 4 / Sak 4
Sakāmvārdi 5 / Sak 5
Sakāmvārdi 6 / Sak 6
Sakāmvārdi 7 / Sak 7
Sakāmvārdi 8 / Sak 8
Sakāmvārdi 9 / Sak 9
Sakāmvārdi 10 / Sak 10
Sakāmvārdi 11 / Sak 11
Sakāmvārdi 12 / Sak 12
Sakāmvārdi 13 / Sak 13
Sakāmvārdi 14 / Sak 14
Sakāmvārdi 15 / Sak 15
Sakāmvārdi 16 / Sak 16
Sakāmvārdi 17 / Sak 17
Sakāmvārdi 18 / Sak 18
Sakāmvārdi 19 / Sak 19
Sakāmvārdi 20 / Sak 20
Sakāmvārdi 21 / Sak 21
Sakāmvārdi 22 / Sak 22
Sakāmvārdi 23 / Sak 23
Sakāmvārdi 24 / Sak 24
Sakāmvārdi 25 / Sak 25
Sakāmvārdi 26 / Sak 26
Sakāmvārdi 27 / Sak 27
Sakāmvārdi 28 / Sak 28
Sakāmvārdi 29 / Sak 29
Sakāmvārdi 30 / Sak 30
Sakāmvārdi 31 / Sak 31