A A A A A
Latvijas Bībele 1685

Sakāmvārdi 211
Ķēniņa sirds ir Tā Kunga rokā kā ūdens upes, un viņš to loka, kurp gribēdams.
2
Ikvienam savi ceļi liekās taisni; bet Tas Kungs pārbauda sirdis.
3
Darīt, kas taisnība un tiesa, Tam Kungam vairāk patīk, nekā upuris.
4
Acu lepnība un sirds greznība, bezdievīga spīdeklis, ir grēks.
5
Darbīga cilvēka nodomi ved tik pie vairuma; bet kas pārsteidzīgs, tiek pie trūkuma.
6
Mantas ar meliem krāt ir zūdošs tvaiks tiem, kas meklē nāvi.
7
Bezdievīgo varas darbi posta pašus, ka liedzās taisnību darīt.
8
Līkus ceļus staigā blēdis, bet taisnais ir skaidrs savā darbā.
9
Nama augšā kaktiņā dzīvot ir labāki, nekā namā kopā ar rējēju sievu.
10
Bezdievīga dvēsele kāro ļaunu; viņa acīs tuvākais neatrod žēlastības.
11
Per garzobi, tad tas nejēga atjēgs; un pamāci prātīgo, tad viņš atzīs, kas der.
12
Taisns (Dievs) skatās uz bezdievīgā namu; viņš bezdievīgos gāž nelaimē.
13
Kas ausi aizbāž priekš nabaga kliegšanas, tas arīdzan sauks un netaps paklausīts.
14
Dāvanas, klusu dotas, klusina bardzību, un dāvanas klēpī bargas dusmas.
15
Prieks ir taisnam taisnību darīt, bet ļaundarītājiem būs izbailes.
16
Cilvēks, kas nomaldījies no labiem ceļiem, dabūs dusu miroņu draudzē.
17
Par tukšinieku paliks, kas līksmībā dzīvo, un kas vīnu un eļļu mīļo, tas nepaliks bagāts.
18
Bezdievīgais priekš taisnā top nodots, un nelietis sirdsskaidrā vietā.
19
Labāk dzīvot tukšā zemē, nekā pie rējējas un dusmīgas sievas.
20
Gudra dzīvoklī ir mīlīga manta un eļļa; bet ģeķa cilvēks to izšķērdē.
21
Kas dzenās pēc taisnības un apžēlošanas, atradīs dzīvību, taisnību un godu.
22
Gudrais uzņem varenu ļaužu pilsētu un apgāž stiprumu, uz ko viņi paļaujas.
23
Kas muti un mēli sargā, tas pasargā savu dvēseli no briesmām.
24
Kas pārgalvis un lepns, to pareizi sauc par zaimotāju, un ko viņš dara, ir traka pārgalvība.
25
Slinkam gan iegribās, bet tas mirst; jo rokas liedzās strādāt.
26
Cauru dienu viņam gribās un gribās; bet taisnais dod un neliedzās.
27
Bezdievīgo upuris ir negantība; jo vairāk, kad to upurē ļaunā sirds padomā.
28
Melu liecinieks ies bojā; bet vīrs, kas dzirdējis, varēs vienmēr runāt.
29
Bezdievīgam pierē bezkaunīga drošība; bet taisnais, šis drošs savā ceļā.
30
Nedz gudrība, nedz saprašana, nedz padoms palīdz pret To Kungu.
31
Zirgu gan sakopj uz kaujas dienu; bet no Tā Kunga nāk uzvarēšana.