English
A A A A A
×
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Sakāmvārdi 16
1
Cilvēks sirdī gan apņemas, bet no Tā Kunga nāk, ko mēle runā.
2
Cilvēka ceļi visi ikkatram savās acīs šķīsti; bet Tas Kungs pārbauda sirdi.
3
Pavēli savus darbus Tam Kungam, tad tavi nodomi pareizi izdosies.
4
Tas Kungs visu ir darījis pēc savas ziņas, arī bezdievīgo uz ļauno dienu.
5
Ikviens, kam lepna sirds, Tam Kungam ir negantība, tiešām tiesa, tas nesodīts nepaliks.
6
Caur žēlastību un ticību noziegumi top salīdzināti, un caur Tā Kunga bijāšanu cilvēks izsargās no ļauna.
7
Kad cilvēka ceļi Tam Kungam patīk, tad tas pat viņa ienaidniekus ar to salīdzina.
8
Labāk ir mazumiņš ar taisnību, nekā liels ienākums ar netaisnību.
9
Cilvēka sirds nodomā savu ceļu, bet Tas Kungs pašķir viņa gājumu.
10
Dieva padoms ir uz ķēniņa lūpām; viņa mutei neviļās tiesā.
11
Taisni svari un svara kausi ir no Tā Kunga, un visi svara akmeņi maisā viņa darbs.
12
Bezdievību darīt ķēniņiem ir negantība; jo caur taisnību goda krēsls top stiprināts.
13
Taisnas lūpas ķēniņiem labi patīk; un kas patiesību runā, to tie mīļo.
14
Ķēniņa dusmas ir nāves vēsts, bet gudrs vīrs tās remdē.
15
Ķēniņa vaiga spīdumā ir dzīvība, un viņa laipnība kā vēlais lietus.
16
Gudrību iemantot, cik daudz labāki tas ir pār zeltu, un saprašanā ņemties sver vairāk nekā sudrabs.
17
Taisna ceļš ir izsargāties no ļauna, kas savu ceļu sargā, tas pasargā savu dvēseli.
18
Lepojies un tu iesi postā; lielies un tu kritīsi
19
Labāki ir pazemīgam būt ar pazemīgiem, nekā laupījumu dalīt ar lepniem.
20
Kas gudrs visās lietās, atrod labumu; un svētīgs, kas uz To Kungu paļaujas.
21
Kam samanīga sirds, to sauc par gudru, un mīlīgas lūpas vairo atzīšanu.
22
Saprašana ir dzīvs avots tam, kam tā ir; bet ģeķu pamācīšana paliek ģeķība.
23
Gudra sirds māca savu muti un vairo uz savām lūpām atzīšanu.
24
Laipnīga valoda ir tīrs medus, dvēselei salda un kauliem zāles, kas dziedina.
25
Dažs ceļš liekās iesākumā labs, bet savā galā ved nāvē.
26
Kas (citu) apgrūtina, apgrūtina sev pašu; jo tāds savu muti atdara pret sev pašu.
27
Nelietis saceļ nelaimi, un uz viņa lūpām ir kā degots uguns.
28
Netikls cilvēks ceļ ķildas, un lišķis sarīdina radus.
29
Kas savu tuvāko kārdina un viņu noved uz nelabu ceļu, tas padara varas darbu.
30
Kas ar acīm met, tas nodomā blēņas; kas lūpas sakož, tas gatavs uz ļaunu;
31
Sirmi mati ir goda kronis; uz taisnības ceļa to atrod.
32
Lēnprātīgais ir labāks nekā stiprais; un kas sevi pašu valda, labāks nekā, kas pilsētu ieņem.
33
Meslus met klēpī, bet Tas Kungs ir tas nolēmējs.
Sakāmvārdi 16:1
Sakāmvārdi 16:2
Sakāmvārdi 16:3
Sakāmvārdi 16:4
Sakāmvārdi 16:5
Sakāmvārdi 16:6
Sakāmvārdi 16:7
Sakāmvārdi 16:8
Sakāmvārdi 16:9
Sakāmvārdi 16:10
Sakāmvārdi 16:11
Sakāmvārdi 16:12
Sakāmvārdi 16:13
Sakāmvārdi 16:14
Sakāmvārdi 16:15
Sakāmvārdi 16:16
Sakāmvārdi 16:17
Sakāmvārdi 16:18
Sakāmvārdi 16:19
Sakāmvārdi 16:20
Sakāmvārdi 16:21
Sakāmvārdi 16:22
Sakāmvārdi 16:23
Sakāmvārdi 16:24
Sakāmvārdi 16:25
Sakāmvārdi 16:26
Sakāmvārdi 16:27
Sakāmvārdi 16:28
Sakāmvārdi 16:29
Sakāmvārdi 16:30
Sakāmvārdi 16:31
Sakāmvārdi 16:32
Sakāmvārdi 16:33
Sakāmvārdi 1 / Sak 1
Sakāmvārdi 2 / Sak 2
Sakāmvārdi 3 / Sak 3
Sakāmvārdi 4 / Sak 4
Sakāmvārdi 5 / Sak 5
Sakāmvārdi 6 / Sak 6
Sakāmvārdi 7 / Sak 7
Sakāmvārdi 8 / Sak 8
Sakāmvārdi 9 / Sak 9
Sakāmvārdi 10 / Sak 10
Sakāmvārdi 11 / Sak 11
Sakāmvārdi 12 / Sak 12
Sakāmvārdi 13 / Sak 13
Sakāmvārdi 14 / Sak 14
Sakāmvārdi 15 / Sak 15
Sakāmvārdi 16 / Sak 16
Sakāmvārdi 17 / Sak 17
Sakāmvārdi 18 / Sak 18
Sakāmvārdi 19 / Sak 19
Sakāmvārdi 20 / Sak 20
Sakāmvārdi 21 / Sak 21
Sakāmvārdi 22 / Sak 22
Sakāmvārdi 23 / Sak 23
Sakāmvārdi 24 / Sak 24
Sakāmvārdi 25 / Sak 25
Sakāmvārdi 26 / Sak 26
Sakāmvārdi 27 / Sak 27
Sakāmvārdi 28 / Sak 28
Sakāmvārdi 29 / Sak 29
Sakāmvārdi 30 / Sak 30
Sakāmvārdi 31 / Sak 31