A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Sakāmvārdi 131
Gudrs dēls klausa tēva pārmācīšanai, bet mēdītājs neklausa rāšanai.
2
Ikviens baudīs labumu no savas mutes augļiem, bet netiklo prieks ir mokas.
3
Kas sarga savu muti, tas pasargā savu dvēseli; bet kas muti palaiž, tam briesmīgi klāsies.
4
Sliņķa dvēsele iekāro, - bet nekā; bet čaklo dvēsele dabū papilnam.
5
Taisnais ienīst melu valodu, bet bezdievīgais paliek kaunā un apsmieklā.
6
Taisnība pasargā to, kas bezvainīgs savā ceļā, bet bezdievība gāž grēkos.
7
Cits lielās, ka bagāts, kam nav it nenieka, un cits turas kā nabags, un tam liela manta.
8
Bagātam, kad apvainojies, par dvēseli jāmaksā; bet kas nabags, tas nedzird draudus.
9
Taisno gaišums spīdēs priecīgi, bet bezdievīgo spīdeklis apdzisīs.
10
Caur lepnību nāk riešana vien, bet gudrība dara apdomīgus.
11
Manta vēja grābeklim iet mazumā, bet kas rokā sakrāj, tas to vairo.
12
Cerība, kas kavējās, grauž sirdi, bet kad nāk, ko gaida, tas ir dzīvības koks.
13
Kas par vārdu nebēdā; tas dara sev postu; bet kas mācību tur godā, tam labi klāsies.
14
Gudra vīra mācība ir dzīvības avots, izsargāties no nāves valgiem.
15
Mīlīgs prāts dara patīkamu, bet netikļa ceļš dara sāpes.
16
Gudrais (savu darbu) dara apdomīgi, bet ģeķis dara aklus darbus.
17
Bezdievīgs kalps iekritīs nelaimē, bet uzticams kalps ir zāles, kas dziedina.
18
Kas par mācību nebēdā, tam nāk tukšība un kauns; bet kas pamācīšanu pieņem, tas kļūs godā.
19
Kad notiek, ko cerē, tas dvēselei gards; bet atstāties no ļauna ģeķiem ir negantība.
20
Kas draudzējās ar gudriem, tas taps gudrs; bet kas ģeķiem biedrs, tiks postā.
21
Nelaime dzīsies grēciniekiem pakaļ, bet taisniem ar labu tiks atmaksāts.
22
Kas ir labs, tā manta nāk uz bērnu bērniem; bet grēcinieka krājums taisnam top pataupīts.
23
Daudz maizes ir nabagu vagās, bet citi iet postā caur savu netaisnību.
24
Kas rīksti taupa, tas ienīst savu dēlu; bet kas viņu mīļo, tas to pārmāca drīz.
25
Taisnais ēd, kamēr viņa dvēselei gan; bet bezdievīgo vēders paliek tukšs.Sakāmvārdi 13:1
Sakāmvārdi 13:2
Sakāmvārdi 13:3
Sakāmvārdi 13:4
Sakāmvārdi 13:5
Sakāmvārdi 13:6
Sakāmvārdi 13:7
Sakāmvārdi 13:8
Sakāmvārdi 13:9
Sakāmvārdi 13:10
Sakāmvārdi 13:11
Sakāmvārdi 13:12
Sakāmvārdi 13:13
Sakāmvārdi 13:14
Sakāmvārdi 13:15
Sakāmvārdi 13:16
Sakāmvārdi 13:17
Sakāmvārdi 13:18
Sakāmvārdi 13:19
Sakāmvārdi 13:20
Sakāmvārdi 13:21
Sakāmvārdi 13:22
Sakāmvārdi 13:23
Sakāmvārdi 13:24
Sakāmvārdi 13:25


Sakāmvārdi 1 / Sak 1
Sakāmvārdi 2 / Sak 2
Sakāmvārdi 3 / Sak 3
Sakāmvārdi 4 / Sak 4
Sakāmvārdi 5 / Sak 5
Sakāmvārdi 6 / Sak 6
Sakāmvārdi 7 / Sak 7
Sakāmvārdi 8 / Sak 8
Sakāmvārdi 9 / Sak 9
Sakāmvārdi 10 / Sak 10
Sakāmvārdi 11 / Sak 11
Sakāmvārdi 12 / Sak 12
Sakāmvārdi 13 / Sak 13
Sakāmvārdi 14 / Sak 14
Sakāmvārdi 15 / Sak 15
Sakāmvārdi 16 / Sak 16
Sakāmvārdi 17 / Sak 17
Sakāmvārdi 18 / Sak 18
Sakāmvārdi 19 / Sak 19
Sakāmvārdi 20 / Sak 20
Sakāmvārdi 21 / Sak 21
Sakāmvārdi 22 / Sak 22
Sakāmvārdi 23 / Sak 23
Sakāmvārdi 24 / Sak 24
Sakāmvārdi 25 / Sak 25
Sakāmvārdi 26 / Sak 26
Sakāmvārdi 27 / Sak 27
Sakāmvārdi 28 / Sak 28
Sakāmvārdi 29 / Sak 29
Sakāmvārdi 30 / Sak 30
Sakāmvārdi 31 / Sak 31