A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Sakāmvārdi 12

1
Kas labprāt panes pārmācīšanu, tas mīļo atzīšanu, bet kas nepanes rājienu, tas paliek muļķis.
2
Kas labs, tas Tam Kungam patīkams, bet vīru, kas viltu perē viņš pazudina.
3
Cilvēks nepastāvēs, kad ir bezdievīgs, bet taisno sakne netaps kustināta.
4
Tikla sieva ir sava vīra kronis, bet netikla ir kā puve viņa kaulos.
5
Taisno domas ir tiesa, bet bezdievīgo padomi viltība.
6
Bezdievīgo vārdi glūn uz asinīm; bet taisno mute tos izpestī.
7
Bezdievīgie top iznīcināti, ka to vairs nav; bet taisno nams pastāvēs.
8
Kā kuram saprašana, tā viņam slava; bet par apsmieklu būs, kam netikla sirds.
9
Labāks tas zemais, kas sev pašam par kalpu, nekā kas lepojās, un maizes nav.
10
Taisnais gādā par sava lopa dzīvību, bet bezdievīgo sirds ir nežēlīga.
11
Kas savu zemi kopj, būs maizes paēdis, bet kas niekus triec, tam nav jēgas.
12
Bezdievīgais traucās pēc blēžu medījuma; bet taisno sakne nes augļus.
13
Ļaunais savaldzinājās savas mutes grēkos; bet taisnais izies no bēdām.
14
Pēc savas mutes augļiem ikviens top pieēdināts ar labumu, un cilvēkam top maksāts pēc viņa roku darbiem.
15
Ģeķa ceļš ir taisns paša acīs, bet kas padomam klausa, tas ir gudrs.
16
Ģeķa apskaišanās tūdaļ top zināma; bet kas slēpj, ka ir apkaunots, tas ir gudrs.
17
Kas patiesību runā, tas saka taisnību; bet nepatiess liecinieks teic melus.
18
Dažs aplam runājot kā ar zobenu iedur; bet gudro mēle ir zāles, kas dziedina.
19
Patiesa mute pastāvēs mūžīgi, bet viltīga mēle tik acumirkli.
20
Viltība ir sirdī tiem, kas ļaunu perē; bet kas dod miera padomu, dara prieku.
21
Taisnam nekāds ļaunums nenotiks, bet bezdievīgiem ļaunuma uzies papilnam.
22
Viltīgas lūpas Tam Kungam ir negantība; bet kas uzticību dara, tas viņam labi patīk.
23
Gudrs cilvēks neizteic savu padomu; bet nejēgu sirds izkliedz ģeķību.
24
Čakla roka valdīs, bet slinka dos meslus.
25
Raizes sirdī nospiež cilvēku, bet labs vārds to iepriecina.
26
Taisnais savam tuvākam rāda ceļu, bet bezdievīgo ceļš maldina.
27
Sliņķis neceps savu medījumu, bet uzcītīgam cilvēkam ir skaista manta.
28
Uz taisnības ceļa ir dzīvība, un uz viņas ceļa tekām nav nāve.
Sakāmvārdi 12:1
Sakāmvārdi 12:2
Sakāmvārdi 12:3
Sakāmvārdi 12:4
Sakāmvārdi 12:5
Sakāmvārdi 12:6
Sakāmvārdi 12:7
Sakāmvārdi 12:8
Sakāmvārdi 12:9
Sakāmvārdi 12:10
Sakāmvārdi 12:11
Sakāmvārdi 12:12
Sakāmvārdi 12:13
Sakāmvārdi 12:14
Sakāmvārdi 12:15
Sakāmvārdi 12:16
Sakāmvārdi 12:17
Sakāmvārdi 12:18
Sakāmvārdi 12:19
Sakāmvārdi 12:20
Sakāmvārdi 12:21
Sakāmvārdi 12:22
Sakāmvārdi 12:23
Sakāmvārdi 12:24
Sakāmvārdi 12:25
Sakāmvārdi 12:26
Sakāmvārdi 12:27
Sakāmvārdi 12:28
Sakāmvārdi 1 / Sak 1
Sakāmvārdi 2 / Sak 2
Sakāmvārdi 3 / Sak 3
Sakāmvārdi 4 / Sak 4
Sakāmvārdi 5 / Sak 5
Sakāmvārdi 6 / Sak 6
Sakāmvārdi 7 / Sak 7
Sakāmvārdi 8 / Sak 8
Sakāmvārdi 9 / Sak 9
Sakāmvārdi 10 / Sak 10
Sakāmvārdi 11 / Sak 11
Sakāmvārdi 12 / Sak 12
Sakāmvārdi 13 / Sak 13
Sakāmvārdi 14 / Sak 14
Sakāmvārdi 15 / Sak 15
Sakāmvārdi 16 / Sak 16
Sakāmvārdi 17 / Sak 17
Sakāmvārdi 18 / Sak 18
Sakāmvārdi 19 / Sak 19
Sakāmvārdi 20 / Sak 20
Sakāmvārdi 21 / Sak 21
Sakāmvārdi 22 / Sak 22
Sakāmvārdi 23 / Sak 23
Sakāmvārdi 24 / Sak 24
Sakāmvārdi 25 / Sak 25
Sakāmvārdi 26 / Sak 26
Sakāmvārdi 27 / Sak 27
Sakāmvārdi 28 / Sak 28
Sakāmvārdi 29 / Sak 29
Sakāmvārdi 30 / Sak 30
Sakāmvārdi 31 / Sak 31