English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Sakāmvārdi 1

1
Salamana, Dāvida dēla, Izraēla ķēniņa, sakāmie vārdi,
2
Atzīt gudrību un mācību, un saprast prātīgu valodu,
3
Pieņemties apdomībā, taisnībā, tiesā un skaidrībā,
4
Ka tiem vēl nejēgām tiek samaņa, jauniem atzīšana un apdomīgs prāts.
5
Kas gudrs, klausīs un pieaugs mācībā, un kas prātīgs, ņemsies labus padomus,
6
Ka izprot sakāmus vārdus un mīklas, gudro valodas un viņu dziļos vārdus.
7
Tā Kunga bijāšana ir atzīšanas iesākums; gudrību un mācību ģeķi nicina.
8
Klausi, mans bērns, sava tēva pārmācībai un nepamet savas mātes mācību;
9
Jo tas ir jauks krāšņums tavai galvai un zelta rota tavam kaklam.
10
Mans bērns, kad grēcinieki tevi vilina, tad neklausi!
11
Kad tie saka: „Nāc mums līdz, glūnēsim uz asinīm, glūnēsim uz nenoziedzīgo par nepatiesu!
12
Kā elle norīsim viņus dzīvus, un sirds skaidrus kā tādus, kas bedrē grimst.
13
Mēs atradīsim visādas dārgas mantas, pildīsim savus namus ar laupījumu.
14
Tava daļa tev būs mūsu starpā, viens pats maks būs mums visiem.“
15
Mans bērns, nestaigā vienā ceļā ar tiem; sargi savu kāju no viņu pēdām;
16
Jo viņu kājas skrien uz ļaunu un steidzās asinis izliet.
17
Bet lai arī tīklu izplāta visiem putniem priekš acīm; tas ir par velti!
18
Tā arī viņi glūn uz savām pašu asinīm un glūn uz savu pašu dzīvību.
19
Tā iet visiem, kas plēš netaisnu mantu; kam šī ir, tam tā paņem dzīvību.
20
Dieva gudrība skaņi sauc uz lielceļiem, uz ielām tā paceļ savu balsi;
21
Tā izsaucās, kur ļaužu vislielais troksnis; kur ieiet pilsētas vārtos, tā runā savu valodu:
22
Cik ilgi, nejēgas, jūs mīlēsiet nejēdzību, un smējējiem gribēsies apsmiet, un ģeķi ienīdēs atzīšanu?
23
Griežaties pie manas mācības! Redzi, es jums došu savu garu un jums darīšu zināmus savus vārdus.
24
Tādēļ nu, ka es aicināju, un jūs liedzaties, ka savu roku izstiepju, un nav, kas uzklausa,
25
Un jūs visu manu padomu atmetiet un manas pārmācības negribiet;
26
Tādēļ arī es smiešos par jūsu postu, es smiešos, kad jums izbailes uzies,
27
Kad pār jums izbailes nāks kā auka, un posts jums uzbruks kā vētra, kad briesmas un bailes jums uzies.
28
Tad tie mani sauks, bet es neatbildēšu, tie mani meklēs agri, bet mani neatradīs,
29
Tādēļ ka tie atzīšanu ienīdējuši un Tā Kunga bijāšanu nav pieņēmuši.
30
Tiem negribējās mana padoma, tie ir nicinājuši visu manu pārmācīšanu;
31
Tādēļ tie ēdīs no sava ceļa augļiem, un būs paēduši no saviem padomiem.
32
Jo nesaprašu nomaldīšanās tos nokauj, un ģeķu pārdrošība tos nomaitā.
33
Bet kas mani klausa, tas dzīvos droši, un savā mierā tas ļauna nebīsies.
Sakāmvārdi 1:1
Sakāmvārdi 1:2
Sakāmvārdi 1:3
Sakāmvārdi 1:4
Sakāmvārdi 1:5
Sakāmvārdi 1:6
Sakāmvārdi 1:7
Sakāmvārdi 1:8
Sakāmvārdi 1:9
Sakāmvārdi 1:10
Sakāmvārdi 1:11
Sakāmvārdi 1:12
Sakāmvārdi 1:13
Sakāmvārdi 1:14
Sakāmvārdi 1:15
Sakāmvārdi 1:16
Sakāmvārdi 1:17
Sakāmvārdi 1:18
Sakāmvārdi 1:19
Sakāmvārdi 1:20
Sakāmvārdi 1:21
Sakāmvārdi 1:22
Sakāmvārdi 1:23
Sakāmvārdi 1:24
Sakāmvārdi 1:25
Sakāmvārdi 1:26
Sakāmvārdi 1:27
Sakāmvārdi 1:28
Sakāmvārdi 1:29
Sakāmvārdi 1:30
Sakāmvārdi 1:31
Sakāmvārdi 1:32
Sakāmvārdi 1:33
Sakāmvārdi 1 / Sak 1
Sakāmvārdi 2 / Sak 2
Sakāmvārdi 3 / Sak 3
Sakāmvārdi 4 / Sak 4
Sakāmvārdi 5 / Sak 5
Sakāmvārdi 6 / Sak 6
Sakāmvārdi 7 / Sak 7
Sakāmvārdi 8 / Sak 8
Sakāmvārdi 9 / Sak 9
Sakāmvārdi 10 / Sak 10
Sakāmvārdi 11 / Sak 11
Sakāmvārdi 12 / Sak 12
Sakāmvārdi 13 / Sak 13
Sakāmvārdi 14 / Sak 14
Sakāmvārdi 15 / Sak 15
Sakāmvārdi 16 / Sak 16
Sakāmvārdi 17 / Sak 17
Sakāmvārdi 18 / Sak 18
Sakāmvārdi 19 / Sak 19
Sakāmvārdi 20 / Sak 20
Sakāmvārdi 21 / Sak 21
Sakāmvārdi 22 / Sak 22
Sakāmvārdi 23 / Sak 23
Sakāmvārdi 24 / Sak 24
Sakāmvārdi 25 / Sak 25
Sakāmvārdi 26 / Sak 26
Sakāmvārdi 27 / Sak 27
Sakāmvārdi 28 / Sak 28
Sakāmvārdi 29 / Sak 29
Sakāmvārdi 30 / Sak 30
Sakāmvārdi 31 / Sak 31