A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Izceļošana 391
Tie taisīja arī amata drēbes priekš Dieva kalpošanas svētā vietā no ziluma un purpura un karmezīna; un taisīja tās svētās drēbes Āronam, kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.
2
Un viņš taisīja to efodu no zelta, ziluma un purpura un karmezīna un smalkām šķetinātām dzijām.
3
Un tie zeltu sakala plakanu un izgrieza drāti no tā, ieaust starp to zilumu un purpuru un karmezīnu un tām smalkām šķetinātām dzijām, izrotātu darbu.
4
Tie taisīja divus saliekamus plecu gabalus pie tā, abējos viņa galos tie tapa sasieti.
5
Un efoda josta, kas pār to bija, tā bija tāds pat darbs, no zelta, ziluma un purpura un karmezīna un smalkām šķetinātām dzijām, kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.
6
Tie sataisīja arī tos oniksa akmeņus, zelta iekalumos ieliktus, grieztus, it kā gredzenus, kur Izraēla bērnu vārdi bija uzgriezti.
7
Un viņš tos lika efodam uz pašiem pleciem par piemiņas akmeņiem priekš Izraēla bērniem, kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.
8
Un viņš taisīja krūšu glītumu, izrotātu darbu, kā efoda darbu no zelta, ziluma un purpura un karmezīna un smalkām šķetinātām dzijām.
9
Tas bija četrkantīgs; tie taisīja to krūšu glītumu divkārtīgu, viens sprīdis bija viņa garums un viens sprīdis viņa platums, divkārtīgs tas bija.
10
Un tie to aplika ar četrām akmeņu rindām; vienā kārtā bija sardis, topāzs un smaragds - šī ir tā pirmā kārta.
11
Un otrā kārtā bija rubīns, safīrs un dimants.
12
Un trešā kārtā bija iakkints, akats un ametists.
13
Un ceturtā kārtā bija krizolits, berils un jaspis zelta iekalumos savās rindās.
14
Un to akmeņu pēc Izraēla bērnu vārdiem bija divpadsmit, pēc viņu vārdiem, griezti kā gredzeni, ikviens ar savu vārdu pēc tām divpadsmit ciltīm.
15
Tie taisīja pie krūšu glītuma arī ķēdītes, vienā garumā savītas, no tīra zelta.
16
Un tie taisīja divus zelta iekalumus ar diviem zelta gredzeniem, un lika tos divus gredzenus pie krūšu glītuma diviem galiem.
17
Un pielika tās savītās ķēdītes tiem diviem gredzeniem pie krūšu glītuma galiem.
18
Bet abu savīto ķēdīšu otrus galus pielika pie tiem diviem iekalumiem un pie efoda saliekamiem gabaliem priekšpusē.
19
Tie taisīja divus zelta gredzenus un tos lika uz tiem diviem otriem krūšu glītuma galiem, pie viņa vīles iekšpusē, efodam pretim.
20
Vēl tie taisīja divus zelta gredzenus, un tos lika uz efoda abiem plecu gabaliem, apakšā uz to priekšgalu, kur tas top sasprādzēts pār efoda jostu.
21
Un tie piesēja krūšu glītumu ar viņa gredzeniem pie efoda gredzeniem ar vienu pazilu auklu, ka tas būtu pār efoda jostu, ka no efoda nešķirtos, - itin kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.
22
Un viņš darīja efoda uzvalku, austu darbu, visu no ziluma.
23
Un paša uzvalka vidū bija caurums, it kā krūšu bruņu caurums; šim caurumam bija vīle visapkārt, ka tas neplīstu.
24
Un pie uzvalka apakšvīlēm tie taisīja granātābolus no ziluma un purpura un karmezīna un šķetinātām smalkām dzijām.
25
Tie taisīja arī zvārgulīšus no šķīsta zelta un lika tos zvārgulīšus starp tiem granātāboliem pie uzvalka apakšvīlēm visapkārt starp tiem granātāboliem,
26
Ka bija viens zvārgulīts un tad viens granātābols un atkal viens zvārgulīts un viens granātābols pie uzvalka apakšvīlēm visapkārt priekš kalpošanas, - itin kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.
27
Tie taisīja arī svārkus no šķetinātām smalkām dzijām, austu darbu, priekš Ārona un priekš viņa dēliem,
28
Un cepuri no dārgām dzijām un paaugstas cepures no smalkām dzijām un linu ūzas no šķetinātām smalkām dzijām
29
Un jostu no šķetinātām smalkām dzijām un no ziluma un purpura un karmezīna, izrotātu darbu, itin kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.
30
Tie taisīja arī to zelta platīti, to svēto kroni, no tīra zelta, un uzrakstīja rakstu, itin kā gredzeni top griezti: svēts Tam Kungam.
31
Un piesēja pazilu auklu pie tās, ka tā uz cepures virsas taptu piesieta, itin kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.
32
Tā viss tas darbs tapa pabeigts pie saiešanas telts dzīvokļa. Un Izraēla bērni bija darījuši, itin kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis, tā tie bija darījuši.
33
Pēc tam tie atnesa to dzīvokli pie Mozus, to telti un visus viņas rīkus, viņas kāsīšus, viņas galdus, viņas nesamās kārtis, viņas stabus un viņas kājas,
34
Un to segu no pasarkanām aunu ādām un to segu no roņu ādām un to priekškaramo,
35
To liecības šķirstu un viņa nesamās kārtis un to salīdzināšanas vāku,
36
To galdu, visus viņa rīkus un tās priekšliekamās maizes,
37
To zelta lukturi ar viņa eļļas lukturīšiem, kas jāuzliek, un visus viņa rīkus un to eļļu spīdēšanai,
38
Un to zelta altāri un to svaidāmo eļļu un to kvēpināmo no smaržīgām zālēm un to segu priekš telts durvīm,
39
To vara altāri un tos vara traliņus, kas tam bija, viņa nesamās kārtis un visus viņa rīkus, to mazgājamo trauku un viņa kāju,
40
Tās pagalma gardīnes, viņa stabus un viņa kājas un to pagalma vārtu segu, viņa virves un viņa naglas un visus rīkus, ko vajadzēja, pie saiešanas telts dzīvokļa.
41
Tās amata drēbes kalpošanai svētā vietā, priestera Ārona svētās drēbes, un viņa dēlu drēbes, ka tie būtu priesteri.
42
Itin kā Tas Kungs Mozum pavēlējis, tā Izraēla bērni visu to darbu bija darījuši.
43
Tad Mozus apraudzīja visu to darbu, un redzi, tie to bija darījuši, it kā Tas Kungs bija pavēlējis, tā tie bija darījuši. Tad Mozus tos svētīja.Izceļošana 39:1

Izceļošana 39:2

Izceļošana 39:3

Izceļošana 39:4

Izceļošana 39:5

Izceļošana 39:6

Izceļošana 39:7

Izceļošana 39:8

Izceļošana 39:9

Izceļošana 39:10

Izceļošana 39:11

Izceļošana 39:12

Izceļošana 39:13

Izceļošana 39:14

Izceļošana 39:15

Izceļošana 39:16

Izceļošana 39:17

Izceļošana 39:18

Izceļošana 39:19

Izceļošana 39:20

Izceļošana 39:21

Izceļošana 39:22

Izceļošana 39:23

Izceļošana 39:24

Izceļošana 39:25

Izceļošana 39:26

Izceļošana 39:27

Izceļošana 39:28

Izceļošana 39:29

Izceļošana 39:30

Izceļošana 39:31

Izceļošana 39:32

Izceļošana 39:33

Izceļošana 39:34

Izceļošana 39:35

Izceļošana 39:36

Izceļošana 39:37

Izceļošana 39:38

Izceļošana 39:39

Izceļošana 39:40

Izceļošana 39:41

Izceļošana 39:42

Izceļošana 39:43Izceļošana 1 / Izc 1

Izceļošana 2 / Izc 2

Izceļošana 3 / Izc 3

Izceļošana 4 / Izc 4

Izceļošana 5 / Izc 5

Izceļošana 6 / Izc 6

Izceļošana 7 / Izc 7

Izceļošana 8 / Izc 8

Izceļošana 9 / Izc 9

Izceļošana 10 / Izc 10

Izceļošana 11 / Izc 11

Izceļošana 12 / Izc 12

Izceļošana 13 / Izc 13

Izceļošana 14 / Izc 14

Izceļošana 15 / Izc 15

Izceļošana 16 / Izc 16

Izceļošana 17 / Izc 17

Izceļošana 18 / Izc 18

Izceļošana 19 / Izc 19

Izceļošana 20 / Izc 20

Izceļošana 21 / Izc 21

Izceļošana 22 / Izc 22

Izceļošana 23 / Izc 23

Izceļošana 24 / Izc 24

Izceļošana 25 / Izc 25

Izceļošana 26 / Izc 26

Izceļošana 27 / Izc 27

Izceļošana 28 / Izc 28

Izceļošana 29 / Izc 29

Izceļošana 30 / Izc 30

Izceļošana 31 / Izc 31

Izceļošana 32 / Izc 32

Izceļošana 33 / Izc 33

Izceļošana 34 / Izc 34

Izceļošana 35 / Izc 35

Izceļošana 36 / Izc 36

Izceļošana 37 / Izc 37

Izceļošana 38 / Izc 38

Izceļošana 39 / Izc 39

Izceļošana 40 / Izc 40