Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Izceļošana 37
1
Un Becaleēls taisīja to šķirstu no akācijas koka; pustrešas olekts bija viņa garums un pusotras olekts viņa platums un pusotras olekts viņa augstums.
2
Un viņš to apvilka ar šķīstu zeltu no iekšas un no ārpuses, un tam aptaisīja kroni no zelta visapkārt.
3
Un lēja priekš tā četrus zelta riņķus pie viņa četriem stūriem, tā ka divi riņķi bija viņa vienā pusē un divi riņķi viņa otrā pusē.
4
Un viņš taisīja nesamas kārtis no akācijas koka un tās apvilka ar zeltu.
5
Un viņš ielika tās nesamās kārtis tais riņķos pie šķirsta sāniem, ka šķirstu varētu nest.
6
Un viņš taisīja salīdzināšanas vāku no šķīsta zelta, pustrešas olekts bija viņa garums un pusotras olekts viņa platums.
7
Viņš taisīja arī divus ķerubus no zelta, viņš tos izkala, salīdzināšanas vāka abējos galos,
8
Vienu ķerubu vienā galā un otru ķerubu otrā galā, no salīdzināšanas vāka izejot viņš taisīja tos ķerubus viņa abējos galos.
9
Un tie ķerubi izstiepa spārnus pa virsu, apklādami ar saviem spārniem salīdzināšanas vāku, un viņu vaigi bija viens otram pretī, ķerubu vaigi skatījās uz salīdzināšanas vāku.
10
Viņš taisīja arī galdu no akācijas koka; divas olektis bija viņa garums un viena olekts viņa platums un pusotras olekts viņa augstums.
11
Un viņš to apvilka ar šķīstu zeltu un tam aptaisīja zelta kroni visapkārt.
12
Viņš tam arī aptaisīja līsti plaukstas platumā visapkārt, un viņš aptaisīja zelta kroni ap viņa līsti visapkārt.
13
Viņš lēja arī četrus zelta riņķus pie tā, un lika tos riņķus pie tiem četriem stūriem, kas bija pie viņa četrām kājām.
14
Tie riņķi bija pie tās līstes priekš nesamām kārtīm, ka to galdu varētu nest.
15
Viņš taisīja arī tās nesamās kārtis no akācijas koka, un tās apvilka ar zeltu, ka to galdu varēja nest.
16
Un viņš taisīja tos rīkus, kam uz galda vajadzēja būt, viņa bļodas un viņa karotes un kannas un kausus, ar ko laistīt, no šķīsta zelta.
17
Viņš taisīja arī lukturi no tīra zelta, viņš to lukturi izkala, viņa kātu un viņa zarus; viņa kausi, viņa pogas un viņa puķes no tā izstiepās.
18
Seši zari izstiepās no viņa sāniem, trīs luktura zari no vienas puses un trīs luktura zari no otras puses.
19
Vienā zarā bija trīs kausiņi, it kā mandeļu ziedi, ar pogu un puķi, un otrā zarā atkal trīs kausiņi, it kā mandeļu ziedi, ar pogu un puķi. Tādi bija tie seši zari, kas no luktura izstiepās.
20
Bet pašā lukturī bija četri kausiņi it kā mandeļu ziedi, ar savām pogām un ar savām puķēm.
21
Un tur bija viena poga apakš diviem zariem, kas no tā izstiepās, un (atkal) viena poga apakš diviem zariem, kas no tā izstiepās, un vēl viena poga apakš diviem zariem, kas no tā izstiepās. Tā tas bija ar tiem sešiem zariem, kas no tā izstietpās.
22
Viņa pogas un viņa zari izgāja no tā; tas bija visnotaļ vienādi izkalts no tīra zelta.
23
Un viņš tam taisīja septiņus eļļas lukturīšus, viņa lukt(dakts) šķēres un viņa dzēšamos kausus no tīra zelta.
24
No viena talenta tīra zelta viņš to taisīja un visus viņa rīkus.
25
Un viņš taisīja kvēpināmo altāri no akācijas koka, - viena olekts bija viņa garums un viena olekts viņa platums, - tas bija četrkantīgs, bet divas olektis bija viņa augstums, un viņa ragi izgāja no tā.
26
Un viņš to apvilka ar tīru zeltu, viņa virsu un viņa sienas visapkārt un viņa ragus, un viņš tam aptaisīja zelta kroni.
27
Un viņš taisīja divus zelta riņķus pie tā, apakš viņa kroņa viņa divējos stūros, uz viņa abējiem sāniem priekš tām nesamām kārtīm, ar ko to varētu nest.
28
Un viņš taisīja tās nesamās kārtis no akācijas koka un tās apvilka ar zeltu.
29
Viņš taisīja arī to svēto svaidāmo eļļu un tās kvēpināmās zāles no šķīstām jaukas smaržas zālēm, kā aptieķeri mēdz taisīt.
Izceļošana 37:1
Izceļošana 37:2
Izceļošana 37:3
Izceļošana 37:4
Izceļošana 37:5
Izceļošana 37:6
Izceļošana 37:7
Izceļošana 37:8
Izceļošana 37:9
Izceļošana 37:10
Izceļošana 37:11
Izceļošana 37:12
Izceļošana 37:13
Izceļošana 37:14
Izceļošana 37:15
Izceļošana 37:16
Izceļošana 37:17
Izceļošana 37:18
Izceļošana 37:19
Izceļošana 37:20
Izceļošana 37:21
Izceļošana 37:22
Izceļošana 37:23
Izceļošana 37:24
Izceļošana 37:25
Izceļošana 37:26
Izceļošana 37:27
Izceļošana 37:28
Izceļošana 37:29
Izceļošana 1 / Izc 1
Izceļošana 2 / Izc 2
Izceļošana 3 / Izc 3
Izceļošana 4 / Izc 4
Izceļošana 5 / Izc 5
Izceļošana 6 / Izc 6
Izceļošana 7 / Izc 7
Izceļošana 8 / Izc 8
Izceļošana 9 / Izc 9
Izceļošana 10 / Izc 10
Izceļošana 11 / Izc 11
Izceļošana 12 / Izc 12
Izceļošana 13 / Izc 13
Izceļošana 14 / Izc 14
Izceļošana 15 / Izc 15
Izceļošana 16 / Izc 16
Izceļošana 17 / Izc 17
Izceļošana 18 / Izc 18
Izceļošana 19 / Izc 19
Izceļošana 20 / Izc 20
Izceļošana 21 / Izc 21
Izceļošana 22 / Izc 22
Izceļošana 23 / Izc 23
Izceļošana 24 / Izc 24
Izceļošana 25 / Izc 25
Izceļošana 26 / Izc 26
Izceļošana 27 / Izc 27
Izceļošana 28 / Izc 28
Izceļošana 29 / Izc 29
Izceļošana 30 / Izc 30
Izceļošana 31 / Izc 31
Izceļošana 32 / Izc 32
Izceļošana 33 / Izc 33
Izceļošana 34 / Izc 34
Izceļošana 35 / Izc 35
Izceļošana 36 / Izc 36
Izceļošana 37 / Izc 37
Izceļošana 38 / Izc 38
Izceļošana 39 / Izc 39
Izceļošana 40 / Izc 40