A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Izceļošana 36

1
Un Becaleēls un Aāliabs lai strādā un ikviens, kam samanīga sirds, kam Tas Kungs devis gudrību un saprašanu, zināt visādu darbu pie svētās vietas kalpošanas, itin kā Tas Kungs bija pavēlējis.
2
Un Mozus aicināja Becaleēli un Aāliabu, un ikvienu, kam bija gudra sirds, kam Tas Kungs bija devis gudrību sirdī, visus, kam sirds nesās, pie tā darba iet un to darīt.
3
Un tie ņēma no Mozus visu to cilājamo upuri, ko Izraēla bērni bija atnesuši priekš tā darba pie svētās vietas taisīšanas, ka tie to darītu, un tie atnesa vēl ik rītu pie viņa upurus no laba prāta.
4
Tāpēc visi tie gudrie nāca, kas svētās vietas darbu darīja, ikviens savu darbu, kas tam bija jādara, un runāja uz Mozu sacīdami:
5
Tie ļaudis pienes daudz vairāk, nekā vajag pie tā darba darīšanas, ko Tas Kungs ir pavēlējis darīt.
6
Tad Mozus pavēlēja pa lēģeri izsaukt un sacīt: vīri un sievas, nenesat vairs cilājamu upuri priekš tā darba svētā vietā.
7
Tad tie ļaudis mitējās nest, jo bija diezgan priekš visa tā darba vajadzības, kas bija jādara, un vēl atlikās.
8
Tā visi tie gudrie starp tiem darba strādniekiem taisīja to dzīvokli no desmit deķiem, no šķetinātām smalkām dzijām un ziluma un purpura un karmezīna ar ķerubiem, - izrotātu darbu viņi to taisīja.
9
Viena deķa garums bija divdesmit astoņas olektis un platums bija četras olektis; visiem tiem deķiem bija vienāds mērs.
10
Un viņš salika piecus deķus vienu pie otra, un atkal piecus deķus viņš salika vienu pie otra.
11
Pēc tam viņš taisīja cilpas no ziluma pie viena deķa vīles tai malā, kur tas tapa pielaists; tā viņš darīja arī pie otra deķa vīles, kur atkal tas tapa pielaists.
12
Piecdesmit cilpas viņš taisīja pie viena deķa, un piecdesmit cilpas viņš taisīja pie otra deķa pielaižamās malas, šās cilpas vienu otrai pretim.
13
Un viņš taisīja arī piecdesmit zelta kāsīšus un salika tos deķus vienu pie otra ar tiem kāsīšiem, ka tas tapa par vienu dzīvokli.
14
Un viņš taisīja deķus no kazu spalvas telts pārklāju, pāri pār to dzīvokli; no vienpadsmit deķiem viņš to taisīja.
15
Viena deķa garums bija trīsdesmit olektis un viena deķa platums četras olektis; šiem vienpadsmit deķiem bija vienāds mērs.
16
Un viņš salika piecus deķus sevišķi un atkal sešus deķus sevišķi.
17
Un viņš taisīja piecdesmit cilpas pie tā pēdīga deķa vīles, kur tas tapa pielaists, un viņš taisīja piecdesmit cilpas pie tā deķa otras pielaižamās malas.
18
Un viņš taisīja arī piecdesmit vara kāsīšus priekš telts salikšanas, ka tā vienā kopā saietu.
19
Viņš taisīja arī telts segu no pasarkanām aunu ādām, un tur virsū segu no roņu ādām.
20
Viņš taisīja arī stāvošus dēļus pie tā dzīvokļa no akācijas koka.
21
Ikkatra dēļa garums bija desmit olektis, un ikkatra dēļa platums pusotras olekts.
22
Divas tapas bija vienam dēlim, ar ko viens ar otru tapa salaists.
23
Tā viņš darīja ar visiem dzīvokļa dēļiem; viņš taisīja arī tā dzīvokļa dēļus dienvidu pusē, divdesmit dēļus,
24
Un taisīja četrdesmit sudraba kājas apakš tiem divdesmit dēļiem, divas kājas apakš viena dēļa pie viņa divām tapām, un divas kājas apakš otra dēļa pie viņa divām tapām.
25
Viņš taisīja divdesmit dēļus arī otrā dzīvokļa pusē pret ziemeli,
26
Ar viņu četrdesmit sudraba kājām, divas kājas apakš viena dēļa, un divas kājas apakš otra dēļa.
27
Bet dzīvokļa galā pret vakariem viņš taisīja sešus dēļus.
28
Viņš taisīja arī divus dēļus par stūru dēļiem dzīvokļa galā.
29
Un tie bija apakšgalā pa diviem salikti, un bija arī virsgalā kā dvīņi salikti ar vienu riņķi; tā viņš darīja ar tiem abiem abējos stūros.
30
Tā bija astoņi dēļi ar savām sudraba kājām, sešpadsmit kājas, divas kājas apakš ikviena dēļa.
31
Viņš taisīja arī kārtis no akācijas koka, piecas pie tiem dēļiem vienā dzīvokļa pusē,
32
Un piecas kārtis pie tiem dēļiem otrā dzīvokļa pusē, ir piecas kārtis pie tiem gala dēļiem pret vakariem.
33
Un viņš taisīja to vidēju kārti cauršaujamu gar dēļu vidu no viena gala līdz otram.
34
Un viņš tos dēļus apvilka ar zeltu, un viņu riņķus (priekš tām kārtīm) viņš taisīja no zelta, tās kārtis viņš arī apvilka ar zeltu.
35
Pēc tam viņš taisīja priekškaramo no ziluma un purpura un karmezīna un smalkām šķetinātām dzijām, viņš to izauda izrotātu darbu ar ķerubiem.
36
Un viņš tam taisīja četrus stabus no akācijas koka un tos apvilka ar zeltu; viņu kāsīši bija no zelta, un viņš tiem lēja četras sudraba kājas.
37
Viņš taisīja arī priekš telts durvīm segu no ziluma un purpura un karmezīna un smalkām šķetinātām dzijām raibi austu,
38
Un viņa piecus stabus un viņa kāsīšus, un viņš apvilka viņu virsgalus un viņu stīpas ar zeltu, un viņu piecas kājas bija no vara.
Izceļošana 36:1
Izceļošana 36:2
Izceļošana 36:3
Izceļošana 36:4
Izceļošana 36:5
Izceļošana 36:6
Izceļošana 36:7
Izceļošana 36:8
Izceļošana 36:9
Izceļošana 36:10
Izceļošana 36:11
Izceļošana 36:12
Izceļošana 36:13
Izceļošana 36:14
Izceļošana 36:15
Izceļošana 36:16
Izceļošana 36:17
Izceļošana 36:18
Izceļošana 36:19
Izceļošana 36:20
Izceļošana 36:21
Izceļošana 36:22
Izceļošana 36:23
Izceļošana 36:24
Izceļošana 36:25
Izceļošana 36:26
Izceļošana 36:27
Izceļošana 36:28
Izceļošana 36:29
Izceļošana 36:30
Izceļošana 36:31
Izceļošana 36:32
Izceļošana 36:33
Izceļošana 36:34
Izceļošana 36:35
Izceļošana 36:36
Izceļošana 36:37
Izceļošana 36:38
Izceļošana 1 / Izc 1
Izceļošana 2 / Izc 2
Izceļošana 3 / Izc 3
Izceļošana 4 / Izc 4
Izceļošana 5 / Izc 5
Izceļošana 6 / Izc 6
Izceļošana 7 / Izc 7
Izceļošana 8 / Izc 8
Izceļošana 9 / Izc 9
Izceļošana 10 / Izc 10
Izceļošana 11 / Izc 11
Izceļošana 12 / Izc 12
Izceļošana 13 / Izc 13
Izceļošana 14 / Izc 14
Izceļošana 15 / Izc 15
Izceļošana 16 / Izc 16
Izceļošana 17 / Izc 17
Izceļošana 18 / Izc 18
Izceļošana 19 / Izc 19
Izceļošana 20 / Izc 20
Izceļošana 21 / Izc 21
Izceļošana 22 / Izc 22
Izceļošana 23 / Izc 23
Izceļošana 24 / Izc 24
Izceļošana 25 / Izc 25
Izceļošana 26 / Izc 26
Izceļošana 27 / Izc 27
Izceļošana 28 / Izc 28
Izceļošana 29 / Izc 29
Izceļošana 30 / Izc 30
Izceļošana 31 / Izc 31
Izceļošana 32 / Izc 32
Izceļošana 33 / Izc 33
Izceļošana 34 / Izc 34
Izceļošana 35 / Izc 35
Izceļošana 36 / Izc 36
Izceļošana 37 / Izc 37
Izceļošana 38 / Izc 38
Izceļošana 39 / Izc 39
Izceļošana 40 / Izc 40