Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Izceļošana 31

1

Pēc tam Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:

2

Redzi, es esmu saucis pie vārda Becaleēli, Ūrus, Kūra dēla, dēlu no Jūda cilts.

3

Un es to esmu pildījis ar Dieva garu, ar gudrību un prātu un samanību pie visāda darba,

4

Izdomāt gudrus darbus un strādāt iekš zelta un iekš sudraba un iekš vara,

5

Un iekš smalkas akmeņu griešanas, ka tos var ielikt, un iekš smalkas koku griešanas, darīt visādus darbus.

6

Un redzi, es viņam esmu pielicis Aāliabu, Aķizamaka dēlu, no Dana cilts, un ikkatram, kam gudrs prāts, es esmu devis gudrību sirdī, un tiem būs taisīt visu, ko es tev esmu pavēlējis:

7

Proti to saiešanas telti un to liecības šķirstu un to salīdzināšanas vāku, kas uz tā, un visus tos telts rīkus.

8

Un to galdu ar viņa rīkiem un to zelta lukturi ar visiem viņa rīkiem un to kvēpināmo altāri,

9

Un to dedzināmo upuru altāri ar visiem viņa rīkiem un to mazgājamo trauku ar viņa kāju,

10

Un tās amata drēbes un priestera Ārona svētās drēbes un viņa dēlu drēbes uz priesteru amatu,

11

Un to svaidāmo eļļu un to kvēpināmo zalvi no saldas smaržas zālēm priekš tās svētās vietas; kā es tev esmu pavēlējis, tiem būs darīt.

12

Vēl Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:

13

Un tu runā uz Izraēla bērniem un saki: jums būs sargāt manu svēto dienu, jo tā ir zīme starp mani un jums uz jūsu pēcnākamiem, lai top zināms, ka es esmu Tas Kungs, kas jūs svētī.

14

Tad nu turat to dusēšanas dienu, tāpēc ka tā jums ir svēta; kas to nesvētī, tam būs tapt nokautam, jo ikviens, kas tanī kādu darbu darīs, tam dvēsele taps izdeldēta no saviem ļaudīm.

15

Sešas dienas būs darbu darīt, bet tā septītā diena ir liela dusēšanas diena, Tam Kungam svēta; kas dusēšanas dienā darbu dara, tam būs tapt nokautam.

16

Tad nu Izraēla bērniem būs svētīt to dusēšanas dienu un turēt to dusēšanas dienu uz saviem pēcnākamiem par derību mūžīgi.

17

Starp mani un Izraēla bērniem tā lai ir zīme mūžīgi. Jo sešās dienās Tas Kungs radījis debesis un zemi, un septītā dienā viņš ir dusējis un atspirdzinājies.

18

Un viņš deva Mozum, kad ar to beidza runāt uz Sinaī kalna, divus liecības galdiņus, akmens galdiņus, aprakstītus ar Dieva pirkstu.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685