Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Izceļošana 28
1
Un tev būs atvest pie sevis savu brāli Āronu un viņa dēlus līdz ar viņu no Izraēla bērniem, lai viņš ir mans priesteris, (proti) Ārons, Nadabs un Abijus, Eleazars un Ītamars, Ārona dēli.
2
Un tev būs taisīt savam brālim Āronam svētas drēbes par godu un rotu.
3
Tev būs arī runāt ar visiem, kam ir gudra sirds, ko es ar gudrības garu esmu piepildījis, ka tiem Ārona drēbes būs taisīt priekš viņa iesvētīšanas, lai viņš ir mans priesteris.
4
Šīs nu ir tās drēbes, kas tiem jātaisa: krūšu glītums un efods un uzvalks un tie šaurie izrotātie svārki, cepure un josta; lai tad tie Āronam, tavam brālim, un viņa dēliem taisa svētas drēbes, ka tie ir mani priesteri.
5
Tiem arī būs ņemt zeltu, zilumu un purpuru un karmezīnu un smalkas dzijas.
6
Un tiem būs taisīt to efodu no zelta un ziluma un purpura un karmezīna un šķetinātām dārgām dzijām, izrotātu darbu.
7
Divi sasprādzēti plecu gabali lai viņam ir abējos viņa galos, kur tiem būs būt sasietiem.
8
Un efoda josta, kas pār to ir, lai ir tāpat taisīta no zelta, ziluma un purpura un karmezīna un šķetinātām dārgām dzijām.
9
Un tev būs ņemt divus oniksa akmeņus un uz tiem iegriezt Izraēla bērnu vārdus.
10
Sešus no viņu vārdiem vienā akmenī un tos otrus sešus vārdus otrā akmenī, pēc viņu ciltīm.
11
Tas lai ir akmeņu griezēja darbs; kā gredzeni top griezti, tā tev šiem diviem dārgiem akmeņiem būs uzgriezt Izraēla bērnu vārdus; zelta kalumos tev tos būs ielikt.
12
Un tev būs likt tos divus dārgos akmeņus uz to efodu pašos plecos par piemiņas akmeņiem priekš Izraēla bērniem, un Āronam viņu vārdus būs nest uz saviem abiem pleciem par piemiņu Tā Kunga priekšā.
13
Tev arī būs taisīt zelta kalumus.
14
Un divas ķēdītes tev būs taisīt no šķīsta zelta; vienā garumā tev tās būs taisīt uz vijamu vīzi un tās savītās ķēdītes iekabināt pie tiem kalumiem.
15
Arī krūšu glītumu, tiesu nest, tev būs taisīt, izrotātu darbu; it kā tā efoda darbu tev to būs taisīt no zelta, ziluma un purpura un karmezīna un no šķetinātām dzijām.
16
Tam būs būt četrkantīgam un divkārtīgam; viens sprīdis lai ir viņa garums un viens sprīdis viņa platums.
17
Un tev to būs aplikt ar četrām dārgu akmeņu rindām. Vienā rindā lai ir zardis, topāzs un smaragds; šī ir tā pirmā rinda.
18
Un otrā rindā lai ir rubīns, safīrs un dimants.
19
Un trešā rindā lai ir iākints, akats un ametists.
20
Un ceturtā rindā lai ir krizolits, berils un jaspis. Tiem būs būt ieliktiem zelta kalumos.
21
Un šiem akmeņiem būs būt divpadsmit pēc Izraēla bērnu vārdiem; tiem būs būt grieztiem it kā gredzeniem, ikvienam ar savu vārdu būs būt priekš tām divpadsmit ciltīm.
22
Tev arī ķēdītes būs taisīt pie krūšu glītuma, vienā garumā, no tīra zelta uz vijamu vīzi.
23
Tev pie krūšu glītuma arī būs taisīt divus zelta gredzenus, un tos divus gredzenus tev būs likt pie krūšu glītuma abiem augšgaliem.
24
Tad tās divas savītās zelta ķēdītes tev būs ielikt tais divējos gredzenos pie krūšu glītuma galiem.
25
Bet to abēju savīto ķēdīšu abus galus tev būs likt pie tiem abiem kalumiem, un tev to būs likt uz efodu pašos plecos priekšpusē.
26
Un tev būs taisīt divus zelta gredzenus un tos likt pie krūšu glītuma abiem (apakš) galiem, pie viņa vīles, iekšpusē, efodam pretī.
27
Un tev būs taisīt divus zelta gredzenus un tos likt efodam uz abiem pleciem, apakšā priekšpusē priekšgalu, kur tas top sasprādzēts pār efoda jostu.
28
Un krūšu glītumu ar viņa gredzeniem būs piesiet ar pazilu auklu pie efoda gredzeniem, ka tas ir pār efoda jostu virsū, un ka netop vaļā no efoda.
29
Tā Āronam uz savas sirds būs nest Izraēla bērnu vārdus tai krūšu glītumā, ar ko tiesa tiek spriesta, kad viņam jāiet tai svētā vietā, par piemiņu Tā Kunga vaiga priekšā allažiņ.
30
Tai tiesas krūšu glītumā tev arī būs ielikt tos urim un tumim (gaismu un taisnību), ka tie ir uz Ārona sirds, kad viņam jāiet Tā Kunga priekšā; tā Āronam Izraēla bērnu tiesu būs allažiņ nest uz savas sirds Tā Kunga priekšā.
31
Tev arī efoda uzvalku būs taisīt visu no ziluma.
32
Un augšā pašā viņa vidū būs būt caurumam, šim caurumam lai ir visapkārt vīle, vēvera(audēja) darbs, it kā krūšu bruņu caurumam tam būs būt, lai neplīst.
33
Un pie viņa apakšējām vīlēm tev būs taisīt granātābolus no ziluma un purpura un karmezīna, pie viņa vīlēm visapkārt, un zelta zvārgulīšus viņu starpās visapkārt.
34
Tā ka stāv zelta zvārgulītis un tad granātābols, un atkal zelta zvārgulītis un granātābols pie uzvalka apakšējām vīlēm visapkārt.
35
Un Āronam to būs apvilkt, kad viņš kalpo, ka viņa skaņu dzird, kad viņš ieiet tai svētā vietā priekš Tā Kunga vaiga, un kad viņš iziet, ka tas nemirst.
36
Tev arī būs taisīt platīti no šķīsta zelta un tur iegriezt, kā gredzenos iegriež: svēts Tam Kungam.
37
Un tev to būs piesiet ar pazilu auklu, un tai būs būt pie cepures, cepures priekšā.
38
Un tai būs būt uz Ārona pieres, tā ka Ārons nes tos noziegumus, kas ir pie tā svētuma, ko Izraēla bērni svētī visās savās svētās dāvanās; un tai būs allaž būt priekš viņa pieres, lai tās Tam Kungam labi patīk.
39
Tev arī būs izaust šaurus svārkus no šķetinātām dzijām; tev arī būs taisīt cepuri no šķetinātām dzijām, un jostu būs taisīt, izrakstītu darbu.
40
Un arī Ārona dēliem tev būs taisīt svārkus, un viņiem taisīt jostas, un viņiem taisīt paaugstas cepures par godu un rotu.
41
Un Āronu, savu brāli, un viņa dēlus līdz ar viņu tev tā būs apģērbt, un tev tos būs svaidīt un tev tos būs amatā iecelt un iesvētīt, ka tie ir mani priesteri.
42
Darini tiem arī linu ūzas, apklāt viņu miesas plikumu; - no gurniem līdz ciskām tām būs būt.
43
Un Āronam un viņa dēliem tās būs apvilkt, kad tie ieiet saiešanas teltī, vai kad tiem jāiet pie altāra un jākalpo tai svētā vietā, ka tie nenoziedzās un nemirst; tas lai ir par likumu viņam un viņa dzimumam pēc viņa mūžīgi.
Izceļošana 28:1
Izceļošana 28:2
Izceļošana 28:3
Izceļošana 28:4
Izceļošana 28:5
Izceļošana 28:6
Izceļošana 28:7
Izceļošana 28:8
Izceļošana 28:9
Izceļošana 28:10
Izceļošana 28:11
Izceļošana 28:12
Izceļošana 28:13
Izceļošana 28:14
Izceļošana 28:15
Izceļošana 28:16
Izceļošana 28:17
Izceļošana 28:18
Izceļošana 28:19
Izceļošana 28:20
Izceļošana 28:21
Izceļošana 28:22
Izceļošana 28:23
Izceļošana 28:24
Izceļošana 28:25
Izceļošana 28:26
Izceļošana 28:27
Izceļošana 28:28
Izceļošana 28:29
Izceļošana 28:30
Izceļošana 28:31
Izceļošana 28:32
Izceļošana 28:33
Izceļošana 28:34
Izceļošana 28:35
Izceļošana 28:36
Izceļošana 28:37
Izceļošana 28:38
Izceļošana 28:39
Izceļošana 28:40
Izceļošana 28:41
Izceļošana 28:42
Izceļošana 28:43
Izceļošana 1 / Izc 1
Izceļošana 2 / Izc 2
Izceļošana 3 / Izc 3
Izceļošana 4 / Izc 4
Izceļošana 5 / Izc 5
Izceļošana 6 / Izc 6
Izceļošana 7 / Izc 7
Izceļošana 8 / Izc 8
Izceļošana 9 / Izc 9
Izceļošana 10 / Izc 10
Izceļošana 11 / Izc 11
Izceļošana 12 / Izc 12
Izceļošana 13 / Izc 13
Izceļošana 14 / Izc 14
Izceļošana 15 / Izc 15
Izceļošana 16 / Izc 16
Izceļošana 17 / Izc 17
Izceļošana 18 / Izc 18
Izceļošana 19 / Izc 19
Izceļošana 20 / Izc 20
Izceļošana 21 / Izc 21
Izceļošana 22 / Izc 22
Izceļošana 23 / Izc 23
Izceļošana 24 / Izc 24
Izceļošana 25 / Izc 25
Izceļošana 26 / Izc 26
Izceļošana 27 / Izc 27
Izceļošana 28 / Izc 28
Izceļošana 29 / Izc 29
Izceļošana 30 / Izc 30
Izceļošana 31 / Izc 31
Izceļošana 32 / Izc 32
Izceļošana 33 / Izc 33
Izceļošana 34 / Izc 34
Izceļošana 35 / Izc 35
Izceļošana 36 / Izc 36
Izceļošana 37 / Izc 37
Izceļošana 38 / Izc 38
Izceļošana 39 / Izc 39
Izceļošana 40 / Izc 40