A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Izceļošana 25

1
Tad Tas Kungs runāja ar Mozu un sacīja:
2
Runā ar Izraēla bērniem, ka tiem priekš manis būs ņemt cilājamu upuri no ikviena, kam sirds to labprāt darīs; no tāda jums būs ņemt manu cilājamo upuri.
3
Šis nu ir tas cilājamais upuris, ko jums no viņiem būs ņemt: zelts un sudrabs un varš,
4
Un zilums, purpurs, karmezīns un šķetinātas smalkas dzijas un kazu spalvas,
5
Sarkanas aunu ādas un roņu ādas un akācijas koki,
6
Eļļu lukturim, zāles svaidāmai eļļai un saldi smaržīgas zāles kvēpināšanai,
7
Oniksa akmeņi un ieliekami akmeņi priekš efoda un krūšu glītuma.
8
Un tiem būs man taisīt svētu vietu, ka es mājoju viņu vidū.
9
Pēc visa tā, kā es tev rādīšu šā dzīvokļa priekšzīmi un visu viņa rīku priekšzīmi, tā jums to būs taisīt.
10
Un tiem būs taisīt šķirstu no akācijas koka; pustrešas olekts lai ir viņa garums un pusotras olekts viņa platums un pusotras olekts viņa augstums.
11
Un to tev būs apvilkt ar tīru zeltu, no iekš un no āra puses, un visapkārt uz tā tev būs taisīt zelta kroni.
12
Un lej priekš tā četrus zelta gredzenus un liec tos viņa četros stūros, tā ka divi gredzeni ir vienā pusē un divi gredzeni otrā pusē.
13
Un taisi divas nesamās kārtis no akācijas koka un apvelc tās ar zeltu.
14
Un bāz tās nesamās kārtis tais gredzenos, kas ir šķirsta sānos, ka šķirstu ar tām var nest.
15
Tām nesamām kārtīm būs stāvēt šķirsta gredzenos, tām nebūs tapt izvilktām.
16
Pēc tam tev būs ielikt šķirstā to liecību, ko es tev došu.
17
Tev arī būs taisīt salīdzināšanas vāku no tīra zelta; pustrešas olekts lai ir viņa garums un pusotras viņa platums.
18
Tev arī būs taisīt divus ķerubus no zelta, tev tos būs taisīt no tīra (zelta), salīdzināšanas vāka abējos galos.
19
Un taisi vienu ķerubu vienā galā un otru ķerubu otrā galā, uz paša salīdzināšanas vāka jums tos ķerubus būs taisīt viņa abējos galos.
20
Un tiem ķerubiem būs izstiept savus spārnus pa virsu, ka tie apklāj ar saviem spārniem salīdzināšanas vāku, un viņu vaigiem būs būt vienam pret otru. Ķerubu vaigiem būs lūkoties uz salīdzināšanas vāku.
21
Un salīdzināšanas vāku tev būs likt virsū uz to šķirstu, kad tu to liecību, ko es tev došu, būsi ielicis šķirstā.
22
Tur būs mūsu saiešanas vieta, tur no salīdzināšanas vāka virsas, no abu ķerubu vidus, (kam uz liecības šķirsta būs būt), tur es ar tevi runāšu visu, ko es tev pavēlēšu priekš Izraēla bērniem.
23
Tev arī galdu būs taisīt no akācijas koka; divas olektis lai ir viņa garums un viena olekts viņa platums un pusotras olekts viņa augstums.
24
Un tev to būs apvilkt ar tīru zeltu; arī zelta kroni tev būs taisīt pie tā visapkārt.
25
Tev arī būs taisīt līsti visapkārt, vienas plaukstas augstumā, un tev būs taisīt zelta kroni ap to līsti.
26
Tev arī pie tā būs taisīt četrus zelta gredzenus, un tos gredzenus likt tais četros stūros, kas būs pie viņa četrām kājām.
27
Tiem gredzeniem būs būt pie līstes klāt, ka var ielikt tās ceļamās kārtis, ka to galdu var nest.
28
Tās ceļamās kārtis tev būs taisīt no akācijas koka un tās apvilkt ar zeltu, un to galdu ar tām būs nest.
29
Tev būs priekš viņa arī taisīt bļodas un karotes, kannas un kausus, ar ko lai laista; - no tīra zelta tev tos būs taisīt.
30
Un uz to galdu tev allažiņ būs likt tās maizes, kas liekamas mana vaiga priekšā.
31
Tev arī būs taisīt lukturi no tīra zelta, no kalta zelta būs to lukturi taisīt; viņa kātam un zariem, viņa kausiem, viņa pogām un puķēm būs no tā izstiepties.
32
Tā ka seši zari izstiepjas sānis no viņa, trīs zari no luktura vienas puses un trīs zari no luktura otras puses.
33
Vienā zarā lai ir trīs kausiņi, it kā mandeļu ziedi, ar pogu un puķi, un otrā zarā lai ir atkal trīs kausiņi, it kā mandeļu ziedi, ar pogu un puķi; tādiem būs būt tiem sešiem zariem, kas no tā luktura izstiepjas.
34
Bet pie paša luktura būs būt četriem kausiem ar savām pogām un ar savām puķēm.
35
Un tur būs iznākt vienai pogai apakš diviem zariem, un (atkal) būs iznākt vienai pogai apakš diviem zariem, un vēl vienai pogai būs iznākt apakš diviem zariem; tā tam būs būt ar tiem sešiem zariem, kas no tā luktura izstiepjas.
36
Viņu pogām un zariem būs no tā (luktura) izstiepties. Tam visam būs kaltam būt no tīra zelta.
37
Tev arī būs taisīt septiņus eļļas lukturīšus priekš viņa un likt virsū, ka spīd viņam iepretim.
38
Viņa lukt(dakts) šķērēm un dzēšamiem kausiem būs būt no tīra zelta.
39
No viena talenta tīra zelta to būs taisīt ar visiem šiem rīkiem.
40
Tad lūko, ka tu to taisi pēc viņu priekšzīmes, kas tev kalnā ir rādīta.
Izceļošana 25:1
Izceļošana 25:2
Izceļošana 25:3
Izceļošana 25:4
Izceļošana 25:5
Izceļošana 25:6
Izceļošana 25:7
Izceļošana 25:8
Izceļošana 25:9
Izceļošana 25:10
Izceļošana 25:11
Izceļošana 25:12
Izceļošana 25:13
Izceļošana 25:14
Izceļošana 25:15
Izceļošana 25:16
Izceļošana 25:17
Izceļošana 25:18
Izceļošana 25:19
Izceļošana 25:20
Izceļošana 25:21
Izceļošana 25:22
Izceļošana 25:23
Izceļošana 25:24
Izceļošana 25:25
Izceļošana 25:26
Izceļošana 25:27
Izceļošana 25:28
Izceļošana 25:29
Izceļošana 25:30
Izceļošana 25:31
Izceļošana 25:32
Izceļošana 25:33
Izceļošana 25:34
Izceļošana 25:35
Izceļošana 25:36
Izceļošana 25:37
Izceļošana 25:38
Izceļošana 25:39
Izceļošana 25:40
Izceļošana 1 / Izc 1
Izceļošana 2 / Izc 2
Izceļošana 3 / Izc 3
Izceļošana 4 / Izc 4
Izceļošana 5 / Izc 5
Izceļošana 6 / Izc 6
Izceļošana 7 / Izc 7
Izceļošana 8 / Izc 8
Izceļošana 9 / Izc 9
Izceļošana 10 / Izc 10
Izceļošana 11 / Izc 11
Izceļošana 12 / Izc 12
Izceļošana 13 / Izc 13
Izceļošana 14 / Izc 14
Izceļošana 15 / Izc 15
Izceļošana 16 / Izc 16
Izceļošana 17 / Izc 17
Izceļošana 18 / Izc 18
Izceļošana 19 / Izc 19
Izceļošana 20 / Izc 20
Izceļošana 21 / Izc 21
Izceļošana 22 / Izc 22
Izceļošana 23 / Izc 23
Izceļošana 24 / Izc 24
Izceļošana 25 / Izc 25
Izceļošana 26 / Izc 26
Izceļošana 27 / Izc 27
Izceļošana 28 / Izc 28
Izceļošana 29 / Izc 29
Izceļošana 30 / Izc 30
Izceļošana 31 / Izc 31
Izceļošana 32 / Izc 32
Izceļošana 33 / Izc 33
Izceļošana 34 / Izc 34
Izceļošana 35 / Izc 35
Izceļošana 36 / Izc 36
Izceļošana 37 / Izc 37
Izceļošana 38 / Izc 38
Izceļošana 39 / Izc 39
Izceļošana 40 / Izc 40