Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Izceļošana 17
1
Tad visa Izraēla bērnu draudze aizgāja pa saviem gājumiem no Zin tuksneša uz Tā Kunga pavēli un apmeta lēģeri iekš Ravidim, un tur nebija ūdens, tiem ļaudīm ko dzert.
2
Tad tie ļaudis bārās ar Mozu un sacīja: dod mums ūdeni, ka dzeram. Tad Mozus uz tiem sacīja: ko jūs ar mani baraties? Kāpēc jūs To Kungu kārdinājat?
3
Kad nu tiem ļaudīm tur pēc ūdens slāpa, tad viņi kurnēja pret Mozu un sacīja: kāpēc tu mūs esi izvedis no Ēģiptes, lai mirstam aiz slāpēm, mēs un mūsu bērni un mūsu lopi?
4
Un Mozus brēca uz To Kungu un sacīja: ko lai es daru ar šiem ļaudīm? Daudz netrūkst, tad tie mani ar akmeņiem nomētās.
5
Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: ej tiem ļaudīm papriekš un ņem līdz Izraēla vecajus un ņem savā rokā to zizli, ar ko tu to upi esi sitis, un noej.
6
Redzi, es tur stāvēšu tavā priekšā uz klints pie Oreba, un tev būs uz to klinti sist, tad ūdens no tā iztecēs, tiem ļaudīm ko dzert. Un Mozus tā darīja priekš Izraēla vecaju acīm.
7
Un tās vietas vārdu nosauca Masu un Meribu (kārdināšana un strīdus), Izraēla bērnu strīdus dēļ, un tāpēc ka tie To Kungu bija kārdinājuši sacīdami: vai Tas Kungs ir mūsu vidū vai nav?
8
Un Amaleks nāca un kāvās ar Izraēli iekš Ravidim.
9
Tad Mozus sacīja uz Jozuū: izlasi mums vīrus un izej un kaujies pret Amaleku; rīt es stāvēšu pakalna galā, un Dieva zizlis būs manā rokā.
10
Tad Jozuūs darīja kā Mozus tam bija sacījis, un kāvās pret Amaleku; un Mozus un Ārons un Urs kāpa tai pakalna galā.
11
Un kamēr Mozus turēja savas rokas pacēlis, Izraēls uzvarēja, un kad viņš savu roku nolaida, tad Amaleks uzvarēja.
12
Bet Mozus rokas palika smagas; tad tie ņēma akmeni un lika to viņam apakšā, ka viņš uz tā sēdēja, un Ārons un Urs turēja viņa rokas, viens vienā, otrs otrā pusē; tā viņa rokas palika stingras, kamēr saule nogāja.
13
Un Jozuūs Amaleku un viņa ļaudis izdeldēja caur zobena asmeni.
14
Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: raksti to par piemiņu grāmatā, un pavēli to Jozuūm ausīs; jo es izdeldēšu Amaleka piemiņu apakš debess.
15
Un Mozus uztaisīja altāri un nosauca viņa vārdu: Tas Kungs mans karogs,
16
Un sacīja: roka pacelta pret Tā Kunga goda krēslu! Tam Kungam būs karš pret Amaleku uz bērnu bērniem!
Izceļošana 17:1
Izceļošana 17:2
Izceļošana 17:3
Izceļošana 17:4
Izceļošana 17:5
Izceļošana 17:6
Izceļošana 17:7
Izceļošana 17:8
Izceļošana 17:9
Izceļošana 17:10
Izceļošana 17:11
Izceļošana 17:12
Izceļošana 17:13
Izceļošana 17:14
Izceļošana 17:15
Izceļošana 17:16
Izceļošana 1 / Izc 1
Izceļošana 2 / Izc 2
Izceļošana 3 / Izc 3
Izceļošana 4 / Izc 4
Izceļošana 5 / Izc 5
Izceļošana 6 / Izc 6
Izceļošana 7 / Izc 7
Izceļošana 8 / Izc 8
Izceļošana 9 / Izc 9
Izceļošana 10 / Izc 10
Izceļošana 11 / Izc 11
Izceļošana 12 / Izc 12
Izceļošana 13 / Izc 13
Izceļošana 14 / Izc 14
Izceļošana 15 / Izc 15
Izceļošana 16 / Izc 16
Izceļošana 17 / Izc 17
Izceļošana 18 / Izc 18
Izceļošana 19 / Izc 19
Izceļošana 20 / Izc 20
Izceļošana 21 / Izc 21
Izceļošana 22 / Izc 22
Izceļošana 23 / Izc 23
Izceļošana 24 / Izc 24
Izceļošana 25 / Izc 25
Izceļošana 26 / Izc 26
Izceļošana 27 / Izc 27
Izceļošana 28 / Izc 28
Izceļošana 29 / Izc 29
Izceļošana 30 / Izc 30
Izceļošana 31 / Izc 31
Izceļošana 32 / Izc 32
Izceļošana 33 / Izc 33
Izceļošana 34 / Izc 34
Izceļošana 35 / Izc 35
Izceļošana 36 / Izc 36
Izceļošana 37 / Izc 37
Izceļošana 38 / Izc 38
Izceļošana 39 / Izc 39
Izceļošana 40 / Izc 40