Latvijas Bībele 1685
A A A A A

Izceļošana 17

1

  Tad visa Izraēla bērnu draudze aizgāja pa saviem gājumiem no Zin tuksneša uz Tā Kunga pavēli un apmeta lēģeri iekš Ravidim, un tur nebija ūdens, tiem ļaudīm ko dzert.

2

  Tad tie ļaudis bārās ar Mozu un sacīja: dod mums ūdeni, ka dzeram. Tad Mozus uz tiem sacīja: ko jūs ar mani baraties? Kāpēc jūs To Kungu kārdinājat?

3

  Kad nu tiem ļaudīm tur pēc ūdens slāpa, tad viņi kurnēja pret Mozu un sacīja: kāpēc tu mūs esi izvedis no Ēģiptes, lai mirstam aiz slāpēm, mēs un mūsu bērni un mūsu lopi?

4

  Un Mozus brēca uz To Kungu un sacīja: ko lai es daru ar šiem ļaudīm? Daudz netrūkst, tad tie mani ar akmeņiem nomētās.

5

  Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: ej tiem ļaudīm papriekš un ņem līdz Izraēla vecajus un ņem savā rokā to zizli, ar ko tu to upi esi sitis, un noej.

6

  Redzi, es tur stāvēšu tavā priekšā uz klints pie Oreba, un tev būs uz to klinti sist, tad ūdens no tā iztecēs, tiem ļaudīm ko dzert. Un Mozus tā darīja priekš Izraēla vecaju acīm.

7

  Un tās vietas vārdu nosauca Masu un Meribu (kārdināšana un strīdus), Izraēla bērnu strīdus dēļ, un tāpēc ka tie To Kungu bija kārdinājuši sacīdami: vai Tas Kungs ir mūsu vidū vai nav?

8

  Un Amaleks nāca un kāvās ar Izraēli iekš Ravidim.

9

  Tad Mozus sacīja uz Jozuū: izlasi mums vīrus un izej un kaujies pret Amaleku; rīt es stāvēšu pakalna galā, un Dieva zizlis būs manā rokā.

10

  Tad Jozuūs darīja kā Mozus tam bija sacījis, un kāvās pret Amaleku; un Mozus un Ārons un Urs kāpa tai pakalna galā.

11

  Un kamēr Mozus turēja savas rokas pacēlis, Izraēls uzvarēja, un kad viņš savu roku nolaida, tad Amaleks uzvarēja.

12

  Bet Mozus rokas palika smagas; tad tie ņēma akmeni un lika to viņam apakšā, ka viņš uz tā sēdēja, un Ārons un Urs turēja viņa rokas, viens vienā, otrs otrā pusē; tā viņa rokas palika stingras, kamēr saule nogāja.

13

  Un Jozuūs Amaleku un viņa ļaudis izdeldēja caur zobena asmeni.

14

  Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: raksti to par piemiņu grāmatā, un pavēli to Jozuūm ausīs; jo es izdeldēšu Amaleka piemiņu apakš debess.

15

  Un Mozus uztaisīja altāri un nosauca viņa vārdu: Tas Kungs mans karogs,

16

  Un sacīja: roka pacelta pret Tā Kunga goda krēslu! Tam Kungam būs karš pret Amaleku uz bērnu bērniem!

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685