Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Izceļošana 13
1
Tad Tas Kungs runāja uz Mozu un sacīja:
2
Svēti man visus pirmdzimušos, visus kas māti atplēš, starp Izraēla bērniem, no cilvēkiem un no lopiem; tie man pieder.
3
Tad Mozus sacīja uz tiem ļaudīm: pieminiet šo dienu, kur jūs esat izgājuši no Ēģiptes zemes, no tā vergu nama, jo Tas Kungs ar stipru roku jūs ir izvedis no šejienes; tāpēc nekā raudzēta nebūs ēst.
4
Šodien jūs izejat Abiba mēnesī.
5
Un kad Tas Kungs jūs būs ievedis Kanaāniešu un Etiešu un Amoriešu un Eviešu un Jebuziešu zemē, ko viņš jūsu tēviem zvērējis, tev dot, - zemi, kur piens un medus tek: tad tev ar tādu kalpošanu būs kalpot šai mēnesī.
6
Septiņas dienas tev būs ēst neraudzētu maizi, un septītā dienā lai ir Tā Kunga svētki.
7
Septiņas dienas būs ēst neraudzētu maizi, un raudzētu maizi lai neredz pie jums, un raugu lai neredz pie jums visās jūsu robežās.
8
Un tev būs ziņu dot savam dēlam tai dienā un sacīt: tas ir tādēļ, ko Tas Kungs man darījis, kad es izgāju no Ēģiptes zemes.
9
Un tam būs tev būt par zīmi tavā rokā un par piemiņas rakstu priekš tavām acīm, tāpēc lai Tā Kunga bauslība ir tavā mutē; jo ar stipru roku Tas Kungs tevi izvedis no Ēģiptes zemes.
10
Tad nu turi šo iestādījumu īstenā laikā ik gadus.
11
Un kad Tas Kungs tevi būs ievedis Kanaāniešu zemē, itin kā Viņš tev un taviem tēviem zvērējis, un tev to būs devis,
12
Tad tev būs nodot Tam Kungam visu, kas māti atplēš, ir no taviem lopiem visu pirmdzimto; kas ir vīrietis, tam būs piederēt Tam Kungam.
13
Bet visus pirmdzimtos no ēzeļa tev būs izpirkt ar vienu jēru, un ja tu to neizpirksi, tad nolauz viņam kaklu; bet ikvienu pirmdzimto no cilvēkiem starp jūsu bērniem jums būs izpirkt.
14
Un kad tavs dēls šodien vai rītu tev vaicās un sacīs: kas tas ir? Tad tev būs tam sacīt: Tas Kungs mūs ar stipru roku ir izvedis no Ēģiptes, no tā vergu nama.
15
Jo kad Varaūs apcietinājās, mūs atlaist, tad Tas Kungs nokāva visus pirmdzimtos Ēģiptes zemē, no cilvēku pirmdzimtiem līdz lopu pirmdzimtiem; tādēļ es Tam Kungam upurēju visu, kas no vīriešu kārtas māti atplēš, bet visus savus pirmdzimtos dēlus es izpērku.
16
Un tas būs par zīmi tavā rokā un par piemiņas rakstu priekš tavām acīm; jo Tas Kungs mūs ar stipru roku ir izvedis no Ēģiptes.
17
Un kad Varaūs tos ļaudis bija atlaidis, tad Dievs tos nevadīja pa Vīlistu zemes ceļu, jebšu tas bija īsāks, jo Dievs sacīja: lai tiem ļaudīm nepaliek žēl, kad tie redz karu, un lai tie atkal negriežās atpakaļ uz Ēģiptes zemi.
18
Bet Dievs tiem ļaudīm lika griezties pa tuksneša ceļu uz niedru jūru, un Izraēla bērni izgāja apbruņoti no Ēģiptes zemes.
19
Un Mozus ņēma Jāzepa kaulus līdz ar sevi; jo tas Izraēla bērniem bija licis zvērēt it stipru zvērestu, sacīdams: Dievs jūs tiešām piemeklēs; tad vediet manus kaulus līdz ar sevi no šejienes.
20
Tā tie izgāja no Zukota un apmetās Etamā, tuksneša galā.
21
Un Tas Kungs gāja viņiem priekšā, dienu padebeša stabā, ka viņš tos pa ceļu vadītu, un nakti uguns stabā, ka viņš tiem spīdētu, iet dienu un nakti.
22
Un tas padebeša stabs nenozuda dienā nedz tas uguns stabs naktī no ļaužu priekšas.
Izceļošana 13:1
Izceļošana 13:2
Izceļošana 13:3
Izceļošana 13:4
Izceļošana 13:5
Izceļošana 13:6
Izceļošana 13:7
Izceļošana 13:8
Izceļošana 13:9
Izceļošana 13:10
Izceļošana 13:11
Izceļošana 13:12
Izceļošana 13:13
Izceļošana 13:14
Izceļošana 13:15
Izceļošana 13:16
Izceļošana 13:17
Izceļošana 13:18
Izceļošana 13:19
Izceļošana 13:20
Izceļošana 13:21
Izceļošana 13:22
Izceļošana 1 / Izc 1
Izceļošana 2 / Izc 2
Izceļošana 3 / Izc 3
Izceļošana 4 / Izc 4
Izceļošana 5 / Izc 5
Izceļošana 6 / Izc 6
Izceļošana 7 / Izc 7
Izceļošana 8 / Izc 8
Izceļošana 9 / Izc 9
Izceļošana 10 / Izc 10
Izceļošana 11 / Izc 11
Izceļošana 12 / Izc 12
Izceļošana 13 / Izc 13
Izceļošana 14 / Izc 14
Izceļošana 15 / Izc 15
Izceļošana 16 / Izc 16
Izceļošana 17 / Izc 17
Izceļošana 18 / Izc 18
Izceļošana 19 / Izc 19
Izceļošana 20 / Izc 20
Izceļošana 21 / Izc 21
Izceļošana 22 / Izc 22
Izceļošana 23 / Izc 23
Izceļošana 24 / Izc 24
Izceļošana 25 / Izc 25
Izceļošana 26 / Izc 26
Izceļošana 27 / Izc 27
Izceļošana 28 / Izc 28
Izceļošana 29 / Izc 29
Izceļošana 30 / Izc 30
Izceļošana 31 / Izc 31
Izceļošana 32 / Izc 32
Izceļošana 33 / Izc 33
Izceļošana 34 / Izc 34
Izceļošana 35 / Izc 35
Izceļošana 36 / Izc 36
Izceļošana 37 / Izc 37
Izceļošana 38 / Izc 38
Izceļošana 39 / Izc 39
Izceļošana 40 / Izc 40