A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Izceļošana 111
Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: Vēl vienu mocību es vedīšu pār Varaū un pār Ēģiptes zemi; pēc tam viņš jūs atlaidīs no šejienes; kad viņš jūs pilnīgi atlaidīs, tad viņš dzītin jūs izdzīs no šejienes.
2
Runā jel priekš to ļaužu ausīm, lai ikviens vīrs no sava tuvākā un ikviena sieva no savas tuvākās prasa sudraba traukus un zelta traukus.
3
Un Tas Kungs tiem ļaudīm deva žēlastību Ēģiptiešu acis; un tas vīrs Mozus bija ļoti augsti turēts Ēģiptes zemē Varaūs kalpu acis un to ļaužu acīs.
4
Un Mozus sacīja: tā Tas Kungs saka: ap pusnakti es iziešu pa Ēģiptes vidu.
5
Un visiem pirmdzimušiem Ēģiptes zemē būs mirt, no Varaūs pirmdzimušā, kas sēž uz goda krēsla, līdz kalpones pirmdzimušam, kas ir aiz dzirnavām, un visiem lopu pirmdzimušiem.
6
Un liela brēkšana būs Ēģiptes zemē, kāda nav bijusi un kāda vairs nebūs.
7
Bet pie visiem Izraēla bērniem ne suns savu mēli nekustinās, no cilvēkiem līdz lopiem, lai jūs ziniet, ka Tas Kungs dara starpību starp Ēģiptiešiem un Izraēli.
8
Tad visi šie tavi kalpi nonāks pie manis un klanīsies priekš manis un sacīs: izej, tu un visi ļaudis, kas tev ir padoti, un pēc tam es iziešu. Un viņš aizgāja no Varaūs bargās dusmās.
9
Bet Tas Kungs sacīja uz Mozu: Varaūs jums neklausīs, lai daudz manu brīnumu notiek Ēģiptes zemē.
10
Un Mozus un Ārons darīja visus šos brīnumus Varaūs priekšā; bet Tas Kungs lika Varaūs sirdij apcietināties, ka tas Izraēla bērnus neatlaida no savas zemes.Izceļošana 11:1

Izceļošana 11:2

Izceļošana 11:3

Izceļošana 11:4

Izceļošana 11:5

Izceļošana 11:6

Izceļošana 11:7

Izceļošana 11:8

Izceļošana 11:9

Izceļošana 11:10Izceļošana 1 / Izc 1

Izceļošana 2 / Izc 2

Izceļošana 3 / Izc 3

Izceļošana 4 / Izc 4

Izceļošana 5 / Izc 5

Izceļošana 6 / Izc 6

Izceļošana 7 / Izc 7

Izceļošana 8 / Izc 8

Izceļošana 9 / Izc 9

Izceļošana 10 / Izc 10

Izceļošana 11 / Izc 11

Izceļošana 12 / Izc 12

Izceļošana 13 / Izc 13

Izceļošana 14 / Izc 14

Izceļošana 15 / Izc 15

Izceļošana 16 / Izc 16

Izceļošana 17 / Izc 17

Izceļošana 18 / Izc 18

Izceļošana 19 / Izc 19

Izceļošana 20 / Izc 20

Izceļošana 21 / Izc 21

Izceļošana 22 / Izc 22

Izceļošana 23 / Izc 23

Izceļošana 24 / Izc 24

Izceļošana 25 / Izc 25

Izceļošana 26 / Izc 26

Izceļošana 27 / Izc 27

Izceļošana 28 / Izc 28

Izceļošana 29 / Izc 29

Izceļošana 30 / Izc 30

Izceļošana 31 / Izc 31

Izceļošana 32 / Izc 32

Izceļošana 33 / Izc 33

Izceļošana 34 / Izc 34

Izceļošana 35 / Izc 35

Izceļošana 36 / Izc 36

Izceļošana 37 / Izc 37

Izceļošana 38 / Izc 38

Izceļošana 39 / Izc 39

Izceļošana 40 / Izc 40