Instagram
English
A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)
Izceļošana 11
1
Un Tas Kungs sacīja uz Mozu: Vēl vienu mocību es vedīšu pār Varaū un pār Ēģiptes zemi; pēc tam viņš jūs atlaidīs no šejienes; kad viņš jūs pilnīgi atlaidīs, tad viņš dzītin jūs izdzīs no šejienes.
2
Runā jel priekš to ļaužu ausīm, lai ikviens vīrs no sava tuvākā un ikviena sieva no savas tuvākās prasa sudraba traukus un zelta traukus.
3
Un Tas Kungs tiem ļaudīm deva žēlastību Ēģiptiešu acis; un tas vīrs Mozus bija ļoti augsti turēts Ēģiptes zemē Varaūs kalpu acis un to ļaužu acīs.
4
Un Mozus sacīja: tā Tas Kungs saka: ap pusnakti es iziešu pa Ēģiptes vidu.
5
Un visiem pirmdzimušiem Ēģiptes zemē būs mirt, no Varaūs pirmdzimušā, kas sēž uz goda krēsla, līdz kalpones pirmdzimušam, kas ir aiz dzirnavām, un visiem lopu pirmdzimušiem.
6
Un liela brēkšana būs Ēģiptes zemē, kāda nav bijusi un kāda vairs nebūs.
7
Bet pie visiem Izraēla bērniem ne suns savu mēli nekustinās, no cilvēkiem līdz lopiem, lai jūs ziniet, ka Tas Kungs dara starpību starp Ēģiptiešiem un Izraēli.
8
Tad visi šie tavi kalpi nonāks pie manis un klanīsies priekš manis un sacīs: izej, tu un visi ļaudis, kas tev ir padoti, un pēc tam es iziešu. Un viņš aizgāja no Varaūs bargās dusmās.
9
Bet Tas Kungs sacīja uz Mozu: Varaūs jums neklausīs, lai daudz manu brīnumu notiek Ēģiptes zemē.
10
Un Mozus un Ārons darīja visus šos brīnumus Varaūs priekšā; bet Tas Kungs lika Varaūs sirdij apcietināties, ka tas Izraēla bērnus neatlaida no savas zemes.
Izceļošana 11:1
Izceļošana 11:2
Izceļošana 11:3
Izceļošana 11:4
Izceļošana 11:5
Izceļošana 11:6
Izceļošana 11:7
Izceļošana 11:8
Izceļošana 11:9
Izceļošana 11:10
Izceļošana 1 / Izc 1
Izceļošana 2 / Izc 2
Izceļošana 3 / Izc 3
Izceļošana 4 / Izc 4
Izceļošana 5 / Izc 5
Izceļošana 6 / Izc 6
Izceļošana 7 / Izc 7
Izceļošana 8 / Izc 8
Izceļošana 9 / Izc 9
Izceļošana 10 / Izc 10
Izceļošana 11 / Izc 11
Izceļošana 12 / Izc 12
Izceļošana 13 / Izc 13
Izceļošana 14 / Izc 14
Izceļošana 15 / Izc 15
Izceļošana 16 / Izc 16
Izceļošana 17 / Izc 17
Izceļošana 18 / Izc 18
Izceļošana 19 / Izc 19
Izceļošana 20 / Izc 20
Izceļošana 21 / Izc 21
Izceļošana 22 / Izc 22
Izceļošana 23 / Izc 23
Izceļošana 24 / Izc 24
Izceļošana 25 / Izc 25
Izceļošana 26 / Izc 26
Izceļošana 27 / Izc 27
Izceļošana 28 / Izc 28
Izceļošana 29 / Izc 29
Izceļošana 30 / Izc 30
Izceļošana 31 / Izc 31
Izceļošana 32 / Izc 32
Izceļošana 33 / Izc 33
Izceļošana 34 / Izc 34
Izceļošana 35 / Izc 35
Izceļošana 36 / Izc 36
Izceļošana 37 / Izc 37
Izceļošana 38 / Izc 38
Izceļošana 39 / Izc 39
Izceļošana 40 / Izc 40