English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 98
1
Dziesma. Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, jo viņš dara brīnumus; viņš palīdz ar savu labo roku un ar savu svēto elkoni.
2
Tas Kungs ir zināmu darījis savu pestīšanu, tautu priekšā viņš parādījis savu taisnību.
3
Viņš pieminējis savu žēlastību un savu uzticību Izraēla namam, un visi zemes gali redz mūsu Dieva pestīšanu.
4
Gavilējiet Tam Kungam, visa zeme, skandinājiet priecīgi, līksmojaties priecīgi un dziediet.
5
Dziediet Tam Kungam ar koklēm, ar koklēm un dziesmas skaņu,
6
Ar trumetēm un ar bazūņu skaņu, gavilējiet tā ķēniņa, Tā Kunga priekšā.
7
Lai jūra krāc un kas iekš tās ir, zemes virsas un kas tur dzīvo.
8
Lai upes plaukšķina, un kalni lai kopā līksmojās
9
Tā Kunga priekšā, jo viņš nāk zemi tiesāt; viņš tiesās pasauli ar taisnību un tos ļaudis ar tiesu.