Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 98

1

Dziesma. Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, jo viņš dara brīnumus; viņš palīdz ar savu labo roku un ar savu svēto elkoni.

2

Tas Kungs ir zināmu darījis savu pestīšanu, tautu priekšā viņš parādījis savu taisnību.

3

Viņš pieminējis savu žēlastību un savu uzticību Izraēla namam, un visi zemes gali redz mūsu Dieva pestīšanu.

4

Gavilējiet Tam Kungam, visa zeme, skandinājiet priecīgi, līksmojaties priecīgi un dziediet.

5

Dziediet Tam Kungam ar koklēm, ar koklēm un dziesmas skaņu,

6

Ar trumetēm un ar bazūņu skaņu, gavilējiet tā ķēniņa, Tā Kunga priekšā.

7

Lai jūra krāc un kas iekš tās ir, zemes virsas un kas tur dzīvo.

8

Lai upes plaukšķina, un kalni lai kopā līksmojās

9

Tā Kunga priekšā, jo viņš nāk zemi tiesāt; viņš tiesās pasauli ar taisnību un tos ļaudis ar tiesu.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685