English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 97
1
Tas Kungs ir ķēniņš, - lai priecājās zeme, un salas lai līksmojās lielā pulkā.
2
Padebesis un krēslība ir ap viņu, taisnība un tiesa ir viņa godības krēsla stiprums.
3
Uguns iet viņa priekšā un iededzina visapkārt viņa pretiniekus.
4
Viņa zibeņi apgaismo pasauli; zemes virsas to redz un dreb.
5
Kalni izkūst kā vaski Tā Kunga priekšā, tā visas pasaules Kunga priekšā.
6
Debesis izstāsta viņa taisnību, un visi ļaudis redz viņa godu.
7
Kaunā top visi, kas bildēm kalpo un lielās ar elkiem; pielūdziet viņu, visi dievi.
8
Ciāna klausās un priecājās, Jūda meitas līksmojās, Kungs, kad tu tiesā.
9
Jo tu, Kungs, esi tas visuaugstākais pār visu pasauli, ļoti paaugstināts pār visiem dieviem.
10
Ienīstiet ļaunu, jūs, kas To Kungu mīļojiet; viņš pasargā savu svēto dvēseles, no bezdievīgo rokas viņš tos izglābs.
11
Taisnam aust gaišums, un prieks sirdsskaidriem.
12
Priecājaties iekš Tā Kunga, jūs taisnie, un teiciet viņa svēto vārdu.