Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 97

1

Tas Kungs ir ķēniņš, - lai priecājās zeme, un salas lai līksmojās lielā pulkā.

2

Padebesis un krēslība ir ap viņu, taisnība un tiesa ir viņa godības krēsla stiprums.

3

Uguns iet viņa priekšā un iededzina visapkārt viņa pretiniekus.

4

Viņa zibeņi apgaismo pasauli; zemes virsas to redz un dreb.

5

Kalni izkūst kā vaski Tā Kunga priekšā, tā visas pasaules Kunga priekšā.

6

Debesis izstāsta viņa taisnību, un visi ļaudis redz viņa godu.

7

Kaunā top visi, kas bildēm kalpo un lielās ar elkiem; pielūdziet viņu, visi dievi.

8

Ciāna klausās un priecājās, Jūda meitas līksmojās, Kungs, kad tu tiesā.

9

Jo tu, Kungs, esi tas visuaugstākais pār visu pasauli, ļoti paaugstināts pār visiem dieviem.

10

Ienīstiet ļaunu, jūs, kas To Kungu mīļojiet; viņš pasargā savu svēto dvēseles, no bezdievīgo rokas viņš tos izglābs.

11

Taisnam aust gaišums, un prieks sirdsskaidriem.

12

Priecājaties iekš Tā Kunga, jūs taisnie, un teiciet viņa svēto vārdu.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685