English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 95
1
Nāciet, dziedāsim Tam Kungam priecīgi, gavilēsim savas pestīšanas patvērumam.
2
Ejam priekš viņa vaiga ar pateikšanu, gavilēsim viņam ar dziesmām.
3
Jo Tas Kungs ir tas lielais un stiprais Dievs un tas lielais ķēniņš pār visiem dieviem.
4
Viņa rokā ir zemes dziļumi, un kalnu augstumi viņam pieder.
5
Viņam pieder jūra, jo viņš to radījis, un viņa rokas sausumu ir cēlušas.
6
Nāciet, pielūgsim, klanīsimies un metīsimies ceļos priekš Tā Kunga, sava radītāja.
7
Jo viņš ir mūsu Dievs, un mēs esam viņa ganības ļaudis un viņa rokas avis.
8
Šodien, kad jūs viņa balsi dzirdiet, tad neapcietinājiet savas sirdis, tā kā Meribā, tā kā Masā tuksnesī,
9
Kur jūsu tēvi mani kārdināja, mani pārbaudīja, lai gan manus darbus redzēja.
10
Man četrdesmit gadus raizes ir bijušas ar šo tautu, tā ka es sacīju: tie ir ļaudis, kam sirds maldās un kas manus ceļus nepazīst.
11
Tādēļ es savā dusmībā esmu zvērējis: tiešām, tiem nebūs nākt pie manas dusas.