A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 931
Tas Kungs ir ķēniņš un ar godību ģērbies, Tas Kungs ir ģērbies un apjozies ar spēku; tādēļ pasaule stāv stipra, ka nešaubās.
2
Tavs valdības krēsls stāv stiprs no sendienām; tu esi no mūžības.
3
Upes paceļ, ak Kungs, upes paceļ savu kaukšanu, upes paceļ savu krākšanu.
4
Pār lielu ūdeņu krākšanu, pār varenām jūras bangām Tas Kungs ir jo varens augstībā.
5
Tavas liecības ir visai uzticamas; svētums ir tava nama jaukums, ak Kungs, mūžīgi.