Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 93

1

Tas Kungs ir ķēniņš un ar godību ģērbies, Tas Kungs ir ģērbies un apjozies ar spēku; tādēļ pasaule stāv stipra, ka nešaubās.

2

Tavs valdības krēsls stāv stiprs no sendienām; tu esi no mūžības.

3

Upes paceļ, ak Kungs, upes paceļ savu kaukšanu, upes paceļ savu krākšanu.

4

Pār lielu ūdeņu krākšanu, pār varenām jūras bangām Tas Kungs ir jo varens augstībā.

5

Tavas liecības ir visai uzticamas; svētums ir tava nama jaukums, ak Kungs, mūžīgi.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685