English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 92
1
Dziesma svētdienā dziedama. Laba lieta ir, To Kungu slavēt un dziedāt tavam vārdam, tu Visuaugstākais,
2
Rītos izteikt tavu žēlastību un naktīs tavu uzticību,
3
Uz tām desmit stīgām un uz stabulēm, ar spēlēšanu uz koklēm.
4
Jo, Kungs, tu mani iepriecini ar saviem darbiem; es gavilēju par to, ko tava roka dara.
5
Ak Kungs, cik lieli ir tavi darbi, cik ļoti dziļas tavas domas!
6
Nejēga to neatzīst, un ģeķis to nesaprot.
7
Gan bezdievīgie zaļo kā zāle, un visi ļauna darītāji zeļ; tomēr tie top izdeldēti mūžīgi mūžam.
8
Bet tu, Kungs, esi tas augstākais mūžīgi.
9
Jo redzi, tavi ienaidnieki, ak Kungs, redzi, tavi ienaidnieki iet bojā, visi ļaundarītāji top izkaisīti.
10
Bet tu paaugstini manu ragu kā vērša ragu; es esmu apliets ar jaunu eļļu.
11
Un manas acis uzlūko ar prieku manus nicinātājus, manas ausis iepriecinājās par tiem, kas ļaunā prātā pret mani ceļas.
12
Taisnais zaļo kā palma koks, viņš aug kā ciedru koks uz Lībanus.
13
Kas Tā Kunga namā ir stādīti, tie zaļo mūsu Dieva pagalmos.
14
Vēl pašā vecumā tie nes augļus, tie ir auglīgi un zaļi,
15
Un stāsta, ka Tas Kungs, mans patvērums, ir taisns, un netaisnības nav pie viņa.