English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 88
1
Korus bērnu dziesma, dziedātāju vadonim, ar stabulēm dziedama. Emana, Ezraka dēla, pamācība. Kungs, Dievs, mans Pestītājs, es tevi piesaucu dienām naktīm.
2
Lai nāk mana lūgšana tavā priekšā, atgriez savu ausi pie manas kliegšanas.
3
Jo mana dvēsele ir bēdu pilna, un mana dzīvība ir tikusi klāt pie elles.
4
Es topu līdzināts tiem, kas bedrē nogrimst, es esmu kā vīrs, kam spēka nav.
5
Pie tiem nomirušiem es esmu piešķirts, it kā tie nokautie, kas kapā guļ, ko tu vairs nepiemini, un kas no tavas rokas ir atšķirti.
6
Tu mani esi licis visdziļākā bedrē, tumsībā un dziļumā.
7
Tava bardzība mani spiež, tu mani apbēdini ar visiem saviem plūdiem. (Zela.)
8
Manus draugus tu esi licis tālu no manis, tiem tu mani esi darījis par negantību: es esmu kā cietumā un nevaru tikt ārā.
9
Mana acs īgst no bēdām, ak Kungs. Es tevi piesaucu ikdienas, es izstiepju savas rokas uz tevi.
10
Vai tad tu pie mirušiem darīsi brīnumus? Jeb vai aizmigušie celsies un tev pateiks? (Zela.)
11
Vai kapā sludinās tavu žēlastību un tavu uzticību nāves vietā?
12
Vai tavus brīnumus tumsībā atzīs un tavu taisnību tai zemē, kur neko vairs nepiemin?
13
Bet es tevi piesaucu, Kungs, un mana lūgšana nāk agri tavā priekšā.
14
Kāpēc tu atstūmi, Kungs, manu dvēseli un paslēpi savu vaigu priekš manis?
15
Es esmu bēdīgs un novārdzis no pašas jaunības, es ciešu tavas briesmas, ka es gandrīz izmistu.
16
Tava bardzība iet pār mani, tavas briesmas mani nospaida.
17
Tās mani apņem kā ūdens plūdi cauru dienu, tās visai(pilnīgi) mani apstāj.
18
Tu dari, ka draugi un tuvāki paliek tālu nost no manis; mani pazīstamie priekš manis apslēpjās.