English
A A A A A
×

Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 86
1
Dāvida lūgšana. Kungs, atgriez savas ausis, paklausi mani, jo es esmu bēdīgs un nabags.
2
Pasargi manu dvēseli, jo es esmu bezvainīgs; palīdz, mans Dievs, savam kalpam, kas uz tevi paļaujas.
3
Esi man žēlīgs, ak Kungs! jo es saucu uz tevi cauru dienu.
4
Iepriecini sava kalpa dvēseli, jo mana dvēsele, Kungs, nesās uz tevi.
5
Jo tu, Kungs, esi labs, un piedod labprāt no lielas žēlastības visiem, kas tevi piesauc.
6
Kungs, klausies uz manu lūgšanu un ņem vērā manas piesaukšanas balsi.
7
Bēdu laikā es tevi piesaucu, jo tu mani paklausi.
8
Neviens starp tiem dieviem nav kā tu, Kungs, un tā nav nekas kā tavi darbi.
9
Visas tautas, Kungs, ko tu esi radījis, nāks un pielūgs tavā priekšā, un godās tavu vārdu.
10
Jo tu esi liels un dari brīnumus, tu esi Dievs, tu vien.
11
Māci man, Kungs, tavu ceļu, es staigāšu iekš tavas patiesības; valdi manu sirdi pie tā viena, tavu vārdu bīties.
12
Kungs, mans Dievs, es tevi slavēšu no visas sirds, un godāšu tavu vārdu mūžīgi.
13
Jo tava žēlastība ir liela pār mani un tu manu dvēseli esi atpestījis no tās dziļās elles.
14
Ak Dievs, lepni ļaudis ceļas pret mani un varas darītāju bars meklē manu dvēseli un tevi netur priekš savām acīm.
15
Bet tu, Dievs Kungs, esi sirds žēlīgs un lēnprātīgs, pacietīgs un no lielas žēlastības un uzticības.
16
Atgriezies pie manis un esi man žēlīgs, dod savu spēku savam kalpam, un atpestī savas kalpones dēlu.
17
Dari zīmi pie manis, ka man labi klājās, ka mani nīdētāji to redz un kaunas, ka tu, Kungs, man palīdzi un mani iepriecini.