A A A A A
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 851
Korus bērnu dziesma, dziedātāju vadonim. Tu, ak Kungs, savai zemei lēnīgs bijis un Jēkaba cietumu novērsis,
2
Tu savu ļaužu noziegumu esi piedevis, visus viņu grēkus apklājis; (Zela.)
3
Tu visu savu dusmību atņēmis, no savas karstās bardzības atstājies:
4
Atved mūs atpakaļ, ak Dievs, mūsu Pestītājs, un lai tava dusmība pret mums mitās.
5
Vai tad tu mūžīgi pret mums gribi dusmoties un savu bardzību turēt uz bērnu bērniem?
6
Vai tad tu negribi mūs atkal atspirdzināt, ka tavi ļaudis iekš tevis var priecāties?
7
Parādi mums, Kungs, tavu žēlastību un dod mums tavu pestīšanu.
8
Es klausīšu, ko Tas Kungs, tas stiprais Dievs, runā, jo viņš sola mieru saviem ļaudīm un saviem svētiem, lai tie negriežās uz ģeķību.
9
Tiešām, viņa palīdzība ir tuvu klāt tiem, kas viņu bīstas, ka mūsu zemē gods mājo,
10
Ka žēlastība un uzticība sastopas, ka taisnība un miers skūpstās,
11
Ka patiesība no zemes izaug un taisnība no debesīm skatās.
12
Un Tas Kungs dos labumu un mūsu zeme dos savus augļus.
13
Taisnība staigās viņa priekšā un ņemsies viņa pēdas par ceļu.