A A A A A
Latvijas Bībele 1685 (LG8)

Psalmi 841
Korus bērnu dziesma uz Ģittit, dziedātāju vadonim. Cik mīlīgas ir tavas mājvietas, ak Kungs Cebaot!
2
Mana dvēsele iekārojās un ilgojās ļoti pēc Tā Kunga pagalmiem, mana sirds un mana miesa priecājās iekš tā dzīvā Dieva.
3
Putniņš ir atradis namu un bezdelīga savu ligzdu, kur tā savus bērnus izperē, - pie taviem altāriem, Kungs Cebaot, mans ķēniņš un mans Dievs.
4
Svētīgi ir, kas Tavā namā dzīvo, tie Tevi slavē vienmēr. (Zela.)
5
Svētīgi tie cilvēki, kas savu stiprumu meklē pie Tevis, kam sirdīs stāv Tavi ceļi,
6
Kas caur raudu ieleju staigājot to dara par avoksnainu zemi; un lietus to pušķo ar svētību.
7
Tie iet no spēka uz spēku, tie parādās Dieva priekšā iekš Ciānas.
8
Kungs, Dievs Cebaot, klausi manu lūgšanu, atgriez ausis, ak Jēkaba Dievs. (Zela.)
9
Dievs, mūsu priekšturamās bruņas, skaties un uzlūko sava svaidītā vaigu.
10
Jo viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstošas citas; man gribās labāki pie Dieva nama sliekšņa stāvēt, nekā mājot bezdievības dzīvokļos.
11
Jo Dievs Tas Kungs ir saule un priekšturamās bruņas; Tas Kungs dod žēlastību un godu, viņš neatrauj labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā.
12
Kungs Cebaot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas.