Vecā Derība
Jaunā Derība
Latvijas Bībele 1685

Psalmi 84

1

Korus bērnu dziesma uz Ģittit, dziedātāju vadonim. Cik mīlīgas ir tavas mājvietas, ak Kungs Cebaot!

2

Mana dvēsele iekārojās un ilgojās ļoti pēc Tā Kunga pagalmiem, mana sirds un mana miesa priecājās iekš tā dzīvā Dieva.

3

Putniņš ir atradis namu un bezdelīga savu ligzdu, kur tā savus bērnus izperē, - pie taviem altāriem, Kungs Cebaot, mans ķēniņš un mans Dievs.

4

Svētīgi ir, kas Tavā namā dzīvo, tie Tevi slavē vienmēr. (Zela.)

5

Svētīgi tie cilvēki, kas savu stiprumu meklē pie Tevis, kam sirdīs stāv Tavi ceļi,

6

Kas caur raudu ieleju staigājot to dara par avoksnainu zemi; un lietus to pušķo ar svētību.

7

Tie iet no spēka uz spēku, tie parādās Dieva priekšā iekš Ciānas.

8

Kungs, Dievs Cebaot, klausi manu lūgšanu, atgriez ausis, ak Jēkaba Dievs. (Zela.)

9

Dievs, mūsu priekšturamās bruņas, skaties un uzlūko sava svaidītā vaigu.

10

Jo viena diena tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstošas citas; man gribās labāki pie Dieva nama sliekšņa stāvēt, nekā mājot bezdievības dzīvokļos.

11

Jo Dievs Tas Kungs ir saule un priekšturamās bruņas; Tas Kungs dod žēlastību un godu, viņš neatrauj labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā.

12

Kungs Cebaot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas.

Latvian Bible 1685
Public Domain: Gluck 1685